• Reometry řady LCR mají široké uplatnění a snadno se používají, a přitom nabízejí možnost nejpokročilejší charakterizace materiálu, analýzy dat a podávání výsledků. Reometry řady LCR lze použít se standardním siloměrem a tlakovým snímačem namontovaným v komoře reometru.

  Kapilární reometr LCR 7000

  Reometry řady LCR mají široké uplatnění a snadno se používají, a přitom nabízejí možnost nejpokročilejší charakterizace materiálu, analýzy dat a podávání výsledků. Reometry řady LCR lze použít se standardním siloměrem a tlakovým snímačem namontovaným v komoře reometru.

  více info

 • Řada snímačů Vertex  je nejnovější řadou, která představuje ekologickou variantu nejvýkonějších snímačů firmy Dynisco. Tyto snímače jsou velmi odolné a jsou plněny bezrtuťovým médiem, proto je jejich aplikace možná i v potravinářských a farmaceutických procesech.
 

  Tlakové snímače Vertex

  Řada snímačů Vertex  je nejnovější řadou, která představuje ekologickou variantu nejvýkonějších snímačů firmy Dynisco. Tyto snímače jsou velmi odolné a jsou plněny bezrtuťovým médiem, proto je jejich aplikace možná i v potravinářských a farmaceutických procesech.  

  více info

 • Indikátory, regulátory a převodníky signálu Dynisco pro sledování tlaku a teploty vám nabízí výjimečnou spolehlivost, rychlé nastavení a uživatelsky přívětivé rozhraní, které bude vyhovovat téměř každým potřebám.

  Indikátory a Regulátory

  Indikátory, regulátory a převodníky signálu Dynisco pro sledování tlaku a teploty vám nabízí výjimečnou spolehlivost, rychlé nastavení a uživatelsky přívětivé rozhraní, které bude vyhovovat téměř každým potřebám.

  více info

 • Zcelá nová generace  plastometrů je tady. Starší modely, které byly oblíbeny zejmena pro svou robustnost a přehlednost jsou nyní vylepšeny o spoustu moderních vymožeností . Obsluha tohoto plastometru je intuitivnější, příjemnější a hlavně jednuduchá. Přístoj je kompletně v češtině, podporuje ukládaní dat jak na USB-disk tak do paměti počítače přes software , přímý tisk a mnoho dalšího.

  Výtlačný Plastometr LMI 5000

  Zcelá nová generace  plastometrů je tady. Starší modely, které byly oblíbeny zejmena pro svou robustnost a přehlednost jsou nyní vylepšeny o spoustu moderních vymožeností . Obsluha tohoto plastometru je intuitivnější, příjemnější a hlavně jednuduchá. Přístoj je kompletně v češtině, podporuje ukládaní dat jak na USB-disk tak do paměti počítače přes software , přímý tisk a mnoho dalšího.

  více info

frameLaboratorní přístrojeframe

Výtlačný plastometr LMI 5000

Výtlačný plastometr - LMI 5000

Výtlačný plastometr LMI 5000 slouží k měření indexu toku taveniny (ITT), je konstruován dle normy ISO 1133 a splňuje řadu dalších norem. Pro měření ITT je na výběr ze 4 metod, měření od manuální metody až po plně automatickou metodu, dokáže měřit i poměrovou metodu FRR (Flow Ratio). Poskytuje výsledky v podobě MFR, MVR, FRR, IV, tavné hustoty, smykové rychlosti a dynamické viskozity. Tento model plastometrů nabízí široko škálu příslušenství jako je automatické odřezávání, výtah závaží nebo pneumatické pěchovací zařízení a další. Všechna příslušeství se dají kdykoliv bez dalších úprav a poplatků doinstalovat.


Model
Použití Zatížení
Software PC
Příslušenství
LMI 5000
Index Toku Taveniny (ITT / MFI)
Závaží LaVa Suite ANO

 

Reometr LCR 7000

Kapilární reometr - LCR 7000

Kapilární reometr LCR 7000 je laboratorní přístroj, který poskytuje reologické informace o daném materiálu. Výsledkem je index toku včetně korekcí a možností naměření až 45 bodů na tokové křivce během jednoho testu. Pomocí softwaru LAB KARS je možné dále pracovat s výsledky a vytěžit maximum z reologických údajů. Poskytuje informace o viskozitě, rychlosti smykové deformace, smykovém napětí atd.


Model
Použití Zatížení
Software PC
Příslušenství
LCR 7000
Toková křivka a reologické informace
Elektro-motor LAB KARS ANO

 

Viscosensor

Kontinuální reometr - Viscosensor

ViscoSensor je kontinuální (průtokový) reometr, který dokáže plně autimaticky měřit ITT, zdánlivou viskozitu (vysokohustotní i nízkohustotní polymery), teplotu taveniny, tlak taveniny a další požadované hodnoty.

Narozdíl od CMR IV se vrací naměřený materiál zpět do procesu. Měřený polymer nevytéká ze stroje do prostoru a není tak třeba žádných dodatečných operací. Připojení přes standardní montážní otovory.


Model
Použití Zatížení
Software PC
Příslušenství
Viscosenzor
ITT/MFI, teplota, tlak, viscosita atd
Zubová čerpadla VCU ANO

 

CMR IV

Kontinuální reometr - CMR IV

CMR IV (Continuous Melt Rheometer)  je kontinuální (průtokový) reometr, který dokáže plně autimaticky měřit ITT, zdánlivou viskozitu (vysokohustotní nebo nízkohustotní polymery) a další parametry dle požadavků zákazníků.  


Model
Použití Zatížení
Software PC
Příslušenství
CMR IV
ITT/MFI, teplota, tlak, viscosita atd
Zubová čerpadlo VCU ANO

 

LOI

Přístroj pro měření kyslíkového čísla - LOI

LOI je laboratorní přístroj pro měření limitního kyslíkového čísla česky označované zkratkou LKČ. Přístroj se vyznačuje snadnou ovladatelností a robustní konstrukcí. Díky speciální mísíci hlavě je zaručené ideální promíchání plynů ve skleněné komoře, které simuluje požadované prostředí se správným poměrem obou plynů. Přístroj je konstruován a spňuje normy ASTM D2863 a ISO 4589-1 , ISO 4589-2.


Model
Použití Prostředí
Software PC
Příslušenství
LOI
Měření kyslíkového čísla - LKČ
Kyslík a dusík NE ANO

 

LME

Mini extruder - LME

LME - Laboratory Mixing Extruder. Tento malý michací extrůder je velmi oblíbený obzvláště pro vývojové laboratoře, protože je schopný pracovat jen s minimálním množstvím materiálu a to v řádech gramů. Umožňuje otestovat vlastnosti materiálu ještě před zpracováním ve velkých extruderech. Speciální rotační konstrukce umožňuje velmi jednoduché čištění a tím šetří Váš čas.


Model
Použití Zatížení
Software PC
Příslušenství
LME
Laboratorní vytlačovací stroj
Rotační NE ANO

© 2015 Azurr-Technology. All rights reserved.
sitemap | company information | admin