HILDEBRAND

Hildebrand Company

Hildebrand vyvíjí a vyrábí tvrdoměry pro elastomery, plasty a nekovové materiály. Dodatečné zkušební zařízení jako jsou tloušťkoměry a hustoměry. Výroba a sídlo společnosti se nachází v německém Oberboihingenu. Abychom zajistili vysokou kvalitu našich výrobků, provádíme testy v speciální laboratoři pro zajištění kvality na tvrdost „Shore a IRHD“. Díky tomu jsme schopni zajistit kvalitu plně odpovídají národním a mezinárodním standardům.