FAQ

Co je tlakový snímač taveniny a jak funguje?
Tlakový snímač taveniny je zařízení, které měří tlak rozpuštěného plastu ve výrobních strojích, jako jsou vytlačovací a vstřikovací linky. Funguje na principu měření síly vyvíjené roztaveným plastem na senzor, který tuto sílu převádí na elektrický signál. Tento signál je poté zpracován a použit pro sledování a regulaci výrobního procesu.
Proč jsou tlakové snímače taveniny důležité v plastikářském průmyslu?
Tlakové snímače taveniny jsou klíčové pro zajištění kvality a konzistence výrobků z plastu. Umožňují přesné monitorování tlaku rozpuštěného plastu, což je zásadní pro optimalizaci výrobního procesu, prevenci vad a zlepšení celkové efektivity výroby.
Jaké jsou běžné defekty tlakových snímačů taveniny?
Voids (Prázdné prostory v extrudátu): Prázdné prostory mohou vznikat v důsledku přítomnosti vlhkosti v materiálu, která se odpařuje během procesu vytlačování, což vede k tvorbě bublin. Řešení: Zajistěte, aby byl materiál před použitím správně vysušen.

Kontaminace: Kontaminace může být způsobena cizími částicemi nebo nečistotami v materiálu. Řešení: Zajistěte čistotu materiálu a správné skladování a manipulaci s materiálem.

Degradace: Degradace materiálu vede ke snížení jeho mechanických vlastností. Řešení: Optimalizujte teplotní nastavení a minimalizujte dobu, po kterou je materiál vystaven vysokým teplotám.

Granule/Nibs v extrudátu: Přítomnost malých kousků neplastifikovaného materiálu v extrudátu. Řešení: Zajistěte dostatečné míchání materiálu a správné teplotní nastavení během procesu.

Gassing (Vypařování plynů): Vznik plynů během procesu vytlačování, které mohou způsobovat bubliny v extrudátu. Řešení: Zajistěte správnou přípravu a čistotu materiálu.
Jak často je třeba kalibrovat tlakové snímače taveniny?
Pravidelná kalibrace tlakových snímačů taveniny je nezbytná pro udržení jejich přesnosti a spolehlivosti. Doporučuje se kalibrovat snímače alespoň jednou ročně nebo častěji, pokud jsou vystaveny náročným podmínkám.