Vstřikovací stroje

Vysokokapacitní vstřikovací stroje Ettlinger

Pokud jde o vstřikovací stroje naše technologie je ideální pro výrobu silnostěnných polymerních výlisků vážících více než 120 kg. Název ETTLINGER má celosvětovou reputaci v oblasti inovací, efektivity, všestrannosti a podpory zákazníků. Díky našemu bezproblémovému modulárnímu systému můžeme nabídnout cenově dostupná řešení a flexibilní koncepty strojů pro širokou škálu aplikací.


Velkokapacitní vstřikovací stroje pro palety

Vstřikovací stroje Ettlinger jsou ideálním řešením pro výrobu palet z různých surovin od virgin přes recyklovaný materiál, zpracovat lze vše bez problémů. Dokonce i složité geometrie palet s uzavřenou palubou lze vyrobit s relativně malými upínacími silami. Kromě plně hydraulických strojů můžeme na přání dodat i hybridní modely s elektricky poháněnou plastifikační jednotkou pro ještě kratší doby cyklu a vyšší celkovou produktivitu.

Plastové palety se používají pro různé logistické úkoly. Spektrum sahá od jednoduchých nevratných palet vyrobených ze 100% recyklovaného plastu po složité, vratné typy vyrobené z virgin materiálu, například pro chemický a nápojový průmysl.

CE

Velkokapacitní vstřikovací stroje pro šachty a nádrže

Velmi vysoké objemy vstřiku až 180 000 cm3 a energeticky efektivní hybridní pohon - díky této kombinaci jsou vstřikovací stroje Ettlinger dokonalým řešením pro výrobu velkých komponentů a systémů.

CE

Velkokapacitní vstřikovací stroje pro těsnící díly a spoje

Vstřikovací stroje Ettlinger nabízejí vysokou míru variability pro komplexní procesy vstřikování, které jsou často při výrobě tvarovek se silnými stěnami nevyhnutelné. Velký otevírací prostor bez spojovacích tyčí poskytuje vynikající přístup ze strany: zejména pro velké výlisky, které mohou být v důsledku toho odstraněny podstatně rychleji a snadněji.

CE

Vstřikovací stroje s integrovaným filtrem ERF

Jsou-li recyklované materiály zpracovávaný technologií vstřikování, musí být zbaveny nečistot, aby nedocházelo k poruchám v procesu zpracování, ke kterým může dojít například z důvodu ucpávání trysek horkých rozvodných kanálů. Tyto nečistoty se obvykle oddělují filtrací z taveniny v odděleném regranulačním procesu.

CE

Řešení na míru pro nestandardní požadavky

Technologie vstřikování Ettlinger se také používá k výrobě ropovodů a plynovodů: svařované ocelové trubky jsou spolehlivě nalisovány, aby byly chráněny před korozí a mechanickými vlivy. Speciální vstřikovací jednotka Ettlinger zvolená pro aplikaci pouzdra má mimořádně kompaktní design a je optimálně přizpůsobena omezenému prostoru dostupnému na palubě. Celé elektrické a hydraulické komponenty napájení této speciální vstřikovací jednotky jsou komplikovaně zapouzdřeny, aby se zabránilo poškození trubek mořskou vodou a slanou atmosférou.

CE