Testovací bloky

Testovací bloky pro tvrdoměry OO

Tři zkušební bloky s orientačními hodnotami tvrdosti. Pro testování tvrdoměru typu OO je k dispozici 35, 60 a 80  OO. Důrazně se doporučuje roční kalibrace testovacího bloku.

Jeden testovací blok cca. 50 mm x 50 mm x 8 mm

Tři zkušební bloky

Tvrdoměr typu OO

Tvrdosti: 35,60,80

Rozměry 50x50x8mm

Testovací bloky pro tvrdoměr A

Tato sada se zdá jako neocenitelná, protože pomáhá udržovat přesnost čtení tvrdoměru pro jakoukoliv aplikaci od vědy přes výrobu, výzkum až po vývoj. Testovací sada se skládá ze 7 testovacích bloků. Jednotlivé testovací bloky jsou opatřeny sériovými čísly, která zaručují nezpochybnitelnou identifikaci.

7 testovacích bloků velikost cca. 54 mm x 54 mm x 8 mm

7 zkušebních bloků

Tvrdoměr typu A

Tvrdosti: 30 až 90

Rozměry 54x 54x8 mm

Testovací bloky pro tvrdoměr D

Tři zkušební bloky s odlišnými hodnotami tvrdosti. Pro testování tvrdoměru typu D jsou k dispozici tvrdosti 60, 75 a 85 typu D. Každoročně se doporučuje roční kalibrace testovacího bloku.

Testovací blok průměr 51 mm x 9,5 mm

3 zkušební bloky

Tvrdoměr typu D

Tvrdosti: 60,75,85

Rozměry: průměr 51x9,5mm

Testovací bloky Micro IRHD

Gumové testovací bloky pro MICRO IRHD ISO 48. Gumové testovací bloky slouží pouze pro referenční kontrolu k jiným vzorkům a měly by být testovány každý rok. K dispozici jsou různé řady MICRO IRHD: 40, 50, 60, 70, 80, 90

Střední hodnota, rozsah a směrodatná odchylka se zobrazí ve zkušebním protokolu.
Gumové testovací bloky jsou opatřeny kalibračním certifikátem vydaným společností Hildebrand Prüf- und Messtechnik GmbH.

6 zkušebních bloků

Tvrdoměr typu Micro IRHD

Tvrdosti: 40, 50, 60, 70, 80, 90

Testovací bloky Makro IRHD

Gumové testovací bloky podle MACRO IRHD ISO 48. Gumové testovací bloky slouží pouze pro referenční kontrolu jiných vzorků a měly by být testovány každý rok. K dispozici jsou různé řady MACRO IRHD: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

Střední hodnota, rozsah a směrodatná odchylka se zobrazí ve zkušebním protokolu.
Gumové testovací bloky jsou opatřeny kalibračním certifikátem vydaným společností Hildebrand Prüf- und Messtechnik GmbH.

7 zkušebních bloků

Tvrdoměr typu Makro IRHD

Tvrdosti: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90