Személyes adatok feldolgozása

INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

ALAPVETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Az Azurr-Technology s.r.o. személyes adatainak feldolgozását végzi, hogy válaszolhassunk az űrlap segítségével küldött kérdésére.

AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÓJA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

A személyes adatainak kezelője az Azurr-Technology s.r.o. üzleti vállalkozás, székhelye Dolní Bečva, Dolní Bečva 579, 756 55 irányítószám, azonosító szám: 28569130, bejegyezve a C 32427 számú kereskedelmi nyilvántartásban, amelyet az Ostravai Törvényszék vezet (a továbbiakban: „az adatkezelő”).

Az adatkezelő kapcsolati adatai a következők: kézbesítési cím Dolní Bečva, Dolní Bečva 579, 756 55 irányítószám, e-mail cím info@azurr-tech.cz, telefon 571 647 228.
Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI ALAPJA

A személyes adatainak kezelésének jogi alapja az, hogy ez a feldolgozás szükséges az alábbi célra:

az intézkedés végrehajtása az adatkezelő által a szerződés megkötése előtt az 2016/679 számú Európai Parlament és a Tanács rendelete értelmében a személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint ezek szabad mozgásáról és a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („a Rendelet”);

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

A személyes adatainak kezelésének célja az adatkezelő által hozott intézkedés a szerződés megkötése előtt - válaszolni a kérdésére az űrlapon. Az adatkezelő nem hoz automatikus egyedi döntést a Rendelet 22. cikkének értelmében.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐTARTAMA

A személyes adatait annak a kérdésének megválaszolása és az esetleges későbbi kommunikáció időtartama alatt fogják feldolgozni.

A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CÉLÚ FELTÉTELEZETTEI

A személyes adatainak egyéb címzettjei az adatkezelő által üzemeltetett e-shop működésével kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtó személyek lesznek, ideértve a szoftver és adattárolás működtetését.
Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatait átadni harmadik országba (az EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAI

A Rendeletben meghatározott feltételek szerint jogosult vagy a következőkre: az adatkezelőtől való hozzáférésre szóló kérelem benyújtására vonatkozó személyes adataihoz, személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére, vagy a feldolgozásuk korlátozására, személyes adatainak feldolgozására vonatkozó tiltakozásra és személyes adatainak hordozhatóságára.
Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy megsérti a Rendeletet, akkor többek között jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál.
Nem köteles személyes adatokat szolgáltatni. A kérdésére való válaszadásnak feltétele a személyes adatainak megadása.