Онлайн-системы

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor

Speciálně konstruovaný pro průmysl termoplastických polymerů. ViscoSensor poskytuje kontinuální měření indexu toku taveniny nebo zdánlivé viskozity popřípadě vnitřní viskozity (IV) přímo na výrobní lince. Systém ViscoSensor se skládá ze dvou částí:
Viscosensor RSU (Rheologic Sensing Unit), je přímo připojené k procesu, kde odebírá vzorky a probíhá měření indexu toku taveniny polymeru, a buď RCU nebo e-RCU, který řídí systém viscosensoru,  kontroluje parametry procesu  teplota, tlak, rychlost, poskytuje výstupy pro vypočt výsledků a v případě potřeby zajišťuje komunikaci s externím distribuovaným řídícím systémem.

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

ViscoSensor - Měření reologických parametrů v reálném čase

VÝKONOSTNÍ CHARAKTERISTIKY:

Index toku taveniny:
0.1 - 25000 g/10 min
Smykové napětí:
10 - 105 PaS
(Použitelné smykové rychlosti se mění s viskozitou polymeru)
Rychlost smykové deformace:

0.1 – 7500 s/1 (standardní kapilára)
max 50,000 s/1 (speciální kapilára)

Kapiláry:
Různé druhy
  Teplotní rozsah: 40 – 350°C
  Tlakový rozsah: 3 x 105 – 3.5 x 107 Pa
  Dávkovací čerpadlo: 0.16 cm3 / RPM (standard)
0.297 cm3/ RPM (volitelné)
0.584 cm3/ RPM (volitelné)
  Rychlost čerpadla: 3 – 75 ot/min
  Polymerní tok:

225 g/hod (průměr)

  Rozsah otáček čerpadla: 1 až 60 ot./min
Bezzubový servomotor s zpětnou vazbou

FUNKCE MĚŘENÍ A OVLÁDÁNÍ

Mód smykového napětí:
 
Nastavená hodnota:
Tlak
 
Měřená veličina:
Index toku taveniny
  Mód smyková rychlost deformace
Nastavená hodnota: Rychlost pumpy
Měřená veličina: Zdánlivá viskozita
Regulace a kontrola teploty: 3 topné zóny

ANALOGOVÉ VÝSTUPY

Volitelné:
• Index toku taveniny
• Zdánlivá viskozita
• Teplota tání
• Tlak taveniny
• Rychlost čerpadla
• Teplota - zóna pumpy
• Teplota - zóna kapiláry
Hlavní parametry (2 trvale zobrazené veličiny):
• Tlak taveniny
• Tlakový rozdíl
• Index toku taveniny
• Zdánlivá/Vnitřní viskozita

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

 Napětí systému:
220-240 V jednofázové, 50/60 Hz
Napájení:
2000 W (max)

MECHANICKÉ SPECIFIKACE

Hmotnost:
45 lbs.
 
Výška:
 25 in. (63.6 cm)
Šířka: 11.1 in. (28.2 cm)
Hloubka: 9.9 in. (25.2 cm)
Konfigurace připojení: Vertikální (stojan pro vodorovnou polohu - pouze pokud používáte tlakový port M18)

SPECIFIKACE ŘÍZENÍ - RCU-V Cabinet :

Elektrická skříň:
 NEMA 4, 4x, 12 (IP66)
CPU:
 Siemens 1500 Series
  Uživatelské prostředí: HMI, panel Siemens Comfort
  Hmotnost: 275 lbs

SPECIFIKACE ŘÍZENÍ - ERCU-V Cabinet:

 

Elektrická skříň:
NEMA 4, (IP61)
CPU:
Siemens 1200 Series
  Uživatelské prostředí: HMI, panel Siemens Comfort
  Hmotnost: 80 lbs

K
Certifikace | Schválení 
 

EU Declaration of Conformity

ISO 9001:2015

EAC - The Eurasian Conformity mark

RoHS Compliance Fact Sheet