Potrdila in odobritve

Seznam certifikatov in njihovih pomenov, če niste prepričani, kaj pomeni določen logotip certifikata. Če imate vprašanje o certifikatih, se obrnite na nas, z veseljem vam bomo pomagali.

Potrdila in odobritve

Zagotavljamo izčrpen seznam certifikacijskih logotipov in njihovih pomenov, ki našim strankam pomagajo pri prepoznavanju in razumevanju pomena posameznih certifikatov. V primeru kakršnih koli nejasnosti ali poizvedb v zvezi s certifikati je naša ekipa strokovnjakov na voljo za strokovno svetovanje in podporo. Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na nas.

Izjave o skladnosti CE

Certifikat "CE" označuje, da izdelek izpolnjuje zahteve Evropske unije glede zdravja, varnosti in varstva okolja za izdelke, ki se prodajajo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Ta certifikat vključuje preverjanje, ali izdelek izpolnjuje ustrezne evropske direktive in standarde ter ali je bil izdelan v skladu s standardi varstva potrošnikov in okolja. Proizvajalci morajo za svoje izdelke pridobiti certifikat CE, če jih želijo prodajati v Evropski uniji in EGP. Certifikat CE velja za številne vrste izdelkov, kot so elektronski in električni izdelki, igrače, medicinski pripomočki, gradbeni materiali, potrošniško blago in številni drugi. Certifikat CE je pomemben za potrošnike, ki so lahko prepričani, da je izdelek, ki ga kupujejo, varen ter izpolnjuje evropske standarde in predpise za zdravje in okolje.

1480 Indicator 1490 Indicator
BP420 & BP520 CE Exemption Mechanical Pressure Gauges
CE Exemption Various Pressure Transducers and Transmitters CMR
ECHO mA Output ECHO Voltage Output
EU Declaration of Conformity: LMI5500 Melt Flow Indexer FCR/FCR-R
Flush Mount mA Pressure Transmitters Flush Mount mV/V Pressure Transducers
LCR7000 LME, LEC, & TUS
LMI5000 mA Guardian
REACH Declaration of Conformity RoHS Declaration of Conformity
SPX Various Voltage Pressure Sensors
Vertex ViscoIndicator
ViscoSensor Voltage General

Certifikat o intrinzični varnosti ATEX

ATEX je certifikat za izdelke, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah. Ta certifikat pomeni, da izdelek izpolnjuje posebne zahteve za varnost in zaščito pred eksplozijo, določene v Evropski uniji. Certifikat ATEX je obvezen za vse izdelke, namenjene uporabi na potencialno nevarnih območjih, kot so rafinerije nafte, kemične tovarne ali rudniški jaški. Za pridobitev certifikata ATEX morajo proizvajalci izpolnjevati stroge standarde in predpise glede zasnove, materialov in preskušanja izdelkov. Certifikat ATEX je zato ključnega pomena za zagotavljanje varnosti v nevarnih delovnih okoljih ter varovanje zdravja in življenja zaposlenih.

ATEX Intrinsic Safety Certificate SPX ATEX Intrinsic Safety Certificate Vertex
ATEX Quality Assurance Notification (QAN)  

Potrdilo CSA o eksplozijski odpornosti

Certifikat CSA je oznaka za certifikacijsko oznako v Kanadi. Ta sistem certificiranja proizvajalcem omogoča neodvisno oceno njihovih izdelkov glede varnosti, zmogljivosti in drugih parametrov. Certifikat CSA potrjuje, da izdelek izpolnjuje stroge kanadske standarde in varnostne zahteve, kar zagotavlja zaščito potrošnikov in delavcev. Izdelki s certifikatom CSA so preizkušeni in preverjeni v neodvisnih laboratorijih, da se zagotovi, da izpolnjujejo vse zahteve za varno uporabo. Ta certifikat je obvezen za številne izdelke, ki se prodajajo v Kanadi, vključno z gospodinjskimi aparati, industrijskimi stroji, medicinsko opremo in drugimi.

CSA Explosionproof Certificate SPX 2 & 5 Series CSA Explosionproof Certificate SPX T (3 Series)

Certifikat o intrinzični varnosti EAC EX

Certifikat "EAC EX" je oznaka za izdelke, namenjene uporabi v eksplozivnih atmosferah v Evrazijski carinski uniji. Ta certifikat potrjuje, da izdelek izpolnjuje posebne varnostne zahteve in zahteve za zaščito pred eksplozijo, ki jih določa carinska unija. Certifikat EAC EX je obvezen za vse izdelke, ki so namenjeni uporabi na potencialno nevarnih območjih, kot so petrokemične rafinerije, kemične tovarne ali rudniški jaški. Za pridobitev certifikata EAC EX morajo proizvajalci izpolnjevati stroge standarde in zahteve, povezane z zasnovo, materiali in preskušanjem svojih izdelkov. Certifikat zagotavlja varnost delavcev in okolja v eksplozivnih okoljih.
EAC EX Intrinsic Safety Certificate SPX EAC Ex Intrinsic Safety Certificate Vertex

SIL2 | Odobritev PL'c'

Certifikat "SIL2 | PL'c'" označuje skladnost z zahtevami za varnostno celovitost funkcij v industrijskih sistemih in tudi z varnostnimi zahtevami v skladu s kategorijo PL (Performance Level) standarda EN ISO 13849-1. Ta sistem združuje zahteve za varnostno celovitost funkcij v skladu z IEC 61508 z varnostnimi zahtevami za raven zmogljivosti v skladu s standardom EN ISO 13849-1. Certifikat SIL2 | PL'c' pomeni, da je bil izdelek ali sistem preizkušen in preverjen tako, da izpolnjuje zahteve glede varnostne celovitosti kot tudi zahteve glede ravni zmogljivosti, kar pomeni, da ima zadostno raven varnosti za uporabo v industrijskih aplikacijah z zmernim do visokim tveganjem za življenje ljudi in okolje.

Exida SIL2 | PL'c' Approval PT46X4 TÜV SIL2 | PL'c' Certificate SPX
  TÜV SIL2 | PL'c' Certificate Vertex

FM potrdilo o eksplozijski odpornosti

Certifikat "FM Explosionproof" pomeni, da je bil izdelek ali naprava preizkušen in potrjen kot varen za uporabo v nevarnih okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Certifikat podeljuje FM Global, neodvisna certifikacijska organizacija, ki preizkuša in preverja varnost izdelkov in opreme v različnih industrijskih sektorjih. Certifikat FM Explosionproof pomeni, da je bil izdelek ali naprava preizkušen in preverjen kot eksplozijsko odporen, kar pomeni, da lahko prepreči širjenje eksplozije in čim bolj zmanjša škodo na premoženju in ljudeh v okolici. Ta certifikat se običajno uporablja za električno opremo, kot so luči, stikala, motorji in druge elektronske komponente, ki se uporabljajo v industrijskih aplikacijah, kot so rafinerije, kemične tovarne in podobna okolja.

FM Explosionproof Certificate SPX 2 & 5 Series FM Explosionproof Certificate SPX T (3 Series)

Certifikat o intrinzični varnosti IECEx

Certifikat "IECEx Intrinzična varnost" pomeni, da je izdelek ali sistem varen za uporabo na nevarnih območjih, kjer obstaja verjetnost eksplozije. Gre za certifikat v skladu z mednarodnim standardom IEC 60079-11, ki določa zahteve za načrtovanje, preskušanje in preverjanje varnosti električne opreme in komponent za uporabo na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Certifikat "IECEx Intrinsic Safety" pomeni, da je bil izdelek ali sistem preizkušen in preverjen glede izpolnjevanja varnostnih zahtev, kar pomeni, da je odporen proti eksplozijam in zmanjšuje tveganje za materialno škodo in poškodbe ljudi na nevarnih območjih. Intrinzična varnost pomeni, da sta notranja napetost in moč izdelka omejeni na varne ravni, kar zmanjšuje tveganje vžiga vnetljivih plinov in hlapov.

IECEx Intrinsic Safety Certificate SPX IECEx Intrinsic Safety Certificate Vertex
IECEx Quality Assurance Report (QAR)  

Certifikat ISO 17025

"Certifikat ISO 17025" je potrdilo, ki potrjuje, da laboratorij ustreza mednarodnemu standardu ISO 17025 za preskuševalne in kalibracijske laboratorije. Ta standard določa zahteve za kakovost in usposobljenost laboratorijev na področju preskušanja in umerjanja. Certificiranje vključuje preverjanje, da ima laboratorij potrebno opremo, osebje, postopke in dokumentacijo za izvajanje znanstvenih preskusov in kalibracij z visoko natančnostjo in zanesljivostjo. Certifikat ISO 17025 zagotavlja, da so rezultati preskusov in kalibracij natančni in veljavni, kar je pomembno za zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti izdelkov in storitev, ki se preskušajo in kalibrirajo v laboratoriju. Certificiranje se pogosto uporablja v industriji, raziskavah in razvoju, zdravstvu in na drugih področjih, kjer se zahtevata visoka natančnost in zanesljivost rezultatov preskusov in kalibracij.

ISO 17025 Certificate  

Certifikat ISO 9001

"Certifikat ISO 9001" pomeni, da podjetje ali organizacija izpolnjuje mednarodni standard ISO 9001 za vodenje kakovosti. Ta standard določa zahteve za kakovost izdelkov in storitev ter vključuje zahteve za vodenje procesov, dokumentacijo, spremljanje in izboljševanje. Certifikat pomeni, da ima podjetje ali organizacija vzpostavljen sistem vodenja kakovosti in zagotavlja, da so vsi procesi vodeni tako, da se doseže največja kakovost izdelkov in storitev. Certificiranje po standardu ISO 9001 je po vsem svetu splošno priznano in se uporablja kot orodje za izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev ter povečanje zadovoljstva strank. Certificiranje je lahko pomembno za pridobivanje naročil in za konkurenčnost podjetja na trgu.

ISO 9001 Certificate  

Certifikat o intrinzični varnosti KTL

Certifikat o intrinzični varnosti KTL potrjuje, da je izdelek ali oprema varna za uporabo v nevarnih okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. To vrsto certifikata izda Korejski preskusni laboratorij (KTL) in potrjuje, da izdelek ali oprema izpolnjuje zahteve za intrinzično varnost, kar pomeni, da njegova zasnova in delovanje zmanjšujeta tveganje vžiga vnetljivih plinov in hlapov. Certifikat o intrinzični varnosti KTL je pomemben za izdelke in opremo, ki se uporabljajo v industrijah, kot so rafinerije nafte, kemične tovarne, rudarstvo itd. Ta certifikat zagotavlja, da izdelek ali oprema izpolnjuje stroge varnostne standarde in je primerna za uporabo v nevarnih okoljih.
KTL Intrinsic Safety Certificate SPX  

Potrdilo NEPSI o ognjevarnosti

"Certifikat NEPSI za ognjevarnost" označuje, da je izdelek ali naprava varna za uporabo v nevarnih okoljih, kjer obstaja nevarnost vžiga vnetljivih plinov in hlapov. Ta certifikat izda kitajski nacionalni center za nadzor in inšpekcijo za zaščito pred eksplozijo in varnost instrumentov (NEPSI) in potrjuje, da izdelek ali naprava izpolnjuje zahteve za odpornost proti eksploziji ter zmanjšuje tveganje za materialno škodo in poškodbe ljudi v bližini. Ognjevarnost pomeni, da zasnova izdelka ali naprave zmanjšuje tveganje vžiga vnetljivih plinov in hlapov ter preprečuje širjenje eksplozije zunaj naprave. Certifikat NEPSI Flameproof je pomemben za izdelke in naprave, ki se uporabljajo v industrijskih sektorjih, kot so rudarstvo, rafinerije nafte, kemični obrati in podobna področja. Ta certifikat zagotavlja, da izdelek ali naprava izpolnjuje stroge varnostne standarde in je primerna za uporabo v nevarnih okoljih.

NEPSI Flameproof Certificate SPX 2 Series NEPSI Intrinsic Safety Certificate SPX 2 & 4 Series

Certifikat o intrinzični varnosti PCEC

"Certifikat o intrinzični varnosti PCEC" označuje, da je izdelek ali naprava varna za uporabo v nevarnih okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. To potrdilo izda singapurska petrokemična korporacija (PCEC) in potrjuje, da izdelek ali naprava izpolnjuje zahteve za intrinzično varnost, kar pomeni, da njegova zasnova in delovanje zmanjšujeta tveganje vžiga vnetljivih plinov in hlapov. Certifikat o intrinzični varnosti PCEC je pomemben za izdelke in naprave, ki se uporabljajo v industrijskih sektorjih, kot so rafinerije nafte, kemične tovarne, rudarstvo in podobna področja. Ta certifikat zagotavlja, da izdelek ali naprava izpolnjuje stroge varnostne standarde in je primerna za uporabo v nevarnih okoljih.

PCEC Intrinsic Safety Certificate SPX 2, 3, 4 & 5 Series  

Ruski meroslovni certifikat

"Ruski meroslovni certifikat" je certifikat, ki potrjuje, da izdelek ali naprava izpolnjuje ruske standarde in zahteve za merjenje in meroslovje. Ta certifikat se zahteva za številne izdelke, ki se prodajajo ali uporabljajo v Rusiji, in zagotavlja, da so izdelek ali napravo preizkusili in preverili ruski organi za meritve in meroslovje. Ruski meroslovni certifikat se nanaša na natančnost, zanesljivost in kakovost meritev izdelka ali naprave in se lahko zahteva za različne izdelke, kot so elektronske tehtnice, termometri, manometri in drugi. Brez tega potrdila je lahko prodaja izdelka ali naprave v Rusiji omejena ali prepovedana.

Russian Metrology Certificate MDT/MDA, SPX, Vertex Russian Metrology Certificate Pressure Transducers

Certifikacija TS Explosion Proof

"TS Explosion Proof Certification" je certifikat, ki potrjuje, da je izdelek ali naprava varna za uporabo v nevarnih okoljih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. To potrdilo izda družba Technical Safety Services (TS) in potrjuje, da izdelek ali naprava izpolnjuje zahteve za odpornost proti eksploziji ter zmanjšuje tveganje za materialno škodo in poškodbe ljudi v bližini. Certificiranje TS za eksplozijsko odpornost se nanaša predvsem na električne naprave, ki se uporabljajo v industrijskih sektorjih, kot so rafinerije nafte, kemične tovarne, rudarstvo in podobna področja. Ta certifikat zagotavlja, da izdelek ali naprava izpolnjuje stroge varnostne standarde in je primerna za uporabo v nevarnih okoljih s prisotnostjo vnetljivih plinov in hlapov.

TS Explosion Proof Certification  

TÜV SIL2 | Certifikat PL'c'

Certifikat "SIL2 | PL'c' Certificate" potrjuje, da izdelek ali sistem izpolnjuje zahteve za funkcije varnostne celovitosti v industrijskih sistemih na ravni SIL2 in PL'c'. To je certifikat v skladu z mednarodnimi standardi, ki opredeljujejo zahteve za funkcije varnostne celovitosti v industrijskih sistemih. SIL2 pomeni Safety Integrity Level 2, kar je raven varnostne celovitosti, PL'c' pa se nanaša na Performance Level "c", kar je raven zmogljivosti, ki se zahteva za delovanje varnostnih komponent. Certifikat SIL2 | PL'c' pomeni, da je bil izdelek ali sistem preizkušen in preverjen, da izpolnjuje zahteve za funkcije varnostne celovitosti na teh ravneh. Ta certifikat je pomemben za izdelke in sisteme, ki se uporabljajo v industrijskih sektorjih, kot so rudarstvo, kemični obrati, predelava hrane, energetika in drugi. Certifikat SIL2 | PL'c' zagotavlja, da izdelek ali sistem izpolnjuje stroge varnostne standarde in je primeren za uporabo v okoljih z blagim do zmernim tveganjem za življenje ljudi in okolje.

TÜV SIL2 | PL'c' Certificate SPX TÜV SIL2 | PL'c' Certificate Vertex

Obvestilo Združenega kraljestva o zagotavljanju kakovosti (QAN)

Certifikat "EX od UK Quality Assurance Notification (QAN)" potrjuje, da organizacija izpolnjuje zahteve za zagotavljanje kakovosti opreme, namenjene uporabi na eksplozijsko nevarnih območjih (Ex), v skladu z mednarodnimi standardi in direktivami, kot je ATEX. Certifikat QAN za sisteme in opremo Ex se nanaša na postopke vodenja kakovosti in vključuje preverjanje načrtovanja, proizvodnje, namestitve in servisiranja opreme, namenjene za uporabo na eksplozijsko nevarnih območjih. Certifikat EX, ki ga podeljuje britanska organizacija Quality Assurance Notification (QAN), velja za organizacije, ki proizvajajo, dobavljajo in servisirajo opremo za industrijske sektorje, kot so rudarstvo, kemična industrija, energetika in druga področja, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Ta certifikat pomaga zagotoviti, da ima oprema zadostno raven varnosti in zanesljivosti za uporabo na nevarnih območjih.

UK Quality Assurance Notification (QAN) UKEX Intrinsic Safety Certificate SPX
UKEX Intrinsic Safety Certificate Vertex  

Odobritev UL

Certifikat "UL Approval" pomeni, da izdelek izpolnjuje varnostne in zanesljivostne zahteve v skladu s standardi Underwriters Laboratories (UL). Ta organizacija zagotavlja neodvisno certificiranje različnih izdelkov, vključno z elektroniko, napravami, gradbenimi materiali in številnimi drugimi. Certificiranje UL Approval vključuje testiranje izdelkov z različnih vidikov, kot so električna varnost, požarna odpornost, kemijska odpornost in drugo. Certifikat UL Approval pomeni, da je izdelek opravil strogo testiranje ter izpolnjuje zahteve UL glede varnosti in zanesljivosti. Ta certifikat je pomemben za proizvajalce in trgovce, ki želijo zagotoviti, da njihovi izdelki izpolnjujejo varnostne standarde in so primerni za uporabo na različnih področjih. Certifikat UL Approval se pogosto zahteva v Severni Ameriki in številnih drugih državah kot dokazilo o skladnosti z varnostnimi standardi in merili.

UL Approval 1490 Indicator UL Approval 1496 | 1498 Series
UL Approval ATC990 Controller UL Approval UPR900