Czujniki ciśnienia

Kalibracja czujników ciśnienia Dynisco

Czujnik to dowolne urządzenie, które zapewnia pomiar wartości fizycznej poprzez przekształcenie tej wartości w sygnał wyjściowy, który może być obserwowany przez operatora lub oprzyrządowanie. Czujniki ciśnienia są stosowane w różnych zastosowaniach, aby pomóc operatorom monitorować i kontrolować stabilność procesu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa urządzeń.

Kalibracja czujników ciśnienia Dynisco

David Azevedo
03.05.2018


Czujnik to dowolne urządzenie, które zapewnia pomiar wartości fizycznej poprzez przekształcenie tej wartości w sygnał wyjściowy, który może być obserwowany przez operatora lub oprzyrządowanie. Czujniki ciśnienia są stosowane w różnych zastosowaniach, aby pomóc operatorom monitorować i kontrolować stabilność procesu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa urządzeń.

Nasz temat koncentruje się na czujniku ciśnienia stopu, który jest stosowany w wytłaczaniu lub formowaniu wtryskowym materiałów polimerowych. Sygnał wyjściowy z czujnika powinien być skalibrowany przez wskaźnik lub sterownik. Jest to absolutnie konieczne do prawidłowego i dokładnego wykrywania ciśnienia. 

Kalibrację przeprowadza się z zainstalowanym czujnikiem, który jest w trybie zatrzymania (bez ciśnienia) i w temperaturze roboczej w celu skompensowania efektu temperatury do zera.

Wszystkie czujniki ciśnienia Dynisco są wyposażone w kompresję zerową, a kompensacje te mogą się różnić w zależności od wybranego ładunku czujnika ciśnienia lub rodzaju membrany.

Właściwości fizyczne czynnika napełniającego zostaną odzwierciedlone tam, gdzie będzie zerowy poziom sygnału wyjściowego, a wartość ta powinna być brana pod uwagę przy przypisywaniu zakresu za pomocą wskaźnika lub sterowników i zapewnić, że kalibracja czujników zostanie przeprowadzona po konfiguracji.

Ten etap kalibracji jest porównywalny z tarą na każdej wadze, w której surowiec jest ważony w pojemniku.

Wpływ temperatury dla 3 najpopularniejszych wkładów czujników ciśnienia:

Hg= 27 psi/ 100°C 
Oil= 65psi/100°C 
NaK=  54psi/ 100°C

Na podstawie tych wartości spodziewamy się, że przyrząd będzie musiał zostać skonfigurowany tak, aby akceptował sygnał wejściowy jako zero, wykonując kalibrację w temperaturze roboczej procesu.

Przykład: Temperatura procesu = 400°F, czujnik Hg pokazujący sygnał wyjściowy 60 psi przy zerowym ciśnieniu*

* W przypadku czujnika ciśnienia o zakresie ciśnienia 10 000 psi z dokładnością do 0,5%, co stanowi błąd łączny (+/- 50 psi). Gdyby nie było kalibracji, wystąpiłby efekt przesunięcia 110psi lub nawet więcej. Oznacza to, że górna granica czujnika ciśnienia nie wynosiłaby 10 000 psi (+/- 50 psi), ale 10 000 psi (+/- 110 psi i więcej)

Należy zauważyć, że podczas wykonywania kalibracji nie następuje zmiana sygnału wyjściowego, a jedynie sprawdzenie, czy sygnał wyjściowy nadal mieści się w zakresie tolerancji, zgodnie ze specyfikacją modelu.

Przyrządy Dynisco zostały zaprojektowane tak, aby kalibracja czujników ciśnienia była łatwym procesem. Nasze wskaźniki i sterowniki sprawdzają wartość i dolną granicę czujnika za pomocą kilku naciśnięć przycisku na wskaźniku lub sterowniku. Cała kalibracja czujnika nie trwa dłużej niż 3 minuty.