Szkolenie operatorów

Szkolenia dla właścicieli produktów Dynisco. Oferujemy szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie testowania i ciągłego monitorowania jakości polimerów.

Szkolenie i serwis

Razem z zakupem naszych produktów oferujemy możliwość szkolenia dla Twoich pracowników i kolegów. Czas trwania szkolenia może znacznie się różnić w zależności od zastosowania, wyposażenia i kwalifikacji pracowników. Szkolenie składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, w której weryfikowane są teoretyczne umiejętności i łączone z praktycznym doświadczeniem.

Po zakończeniu szkolenia dostępne jest również wsparcie telefoniczne, które nazywamy obsługą klienta. Jeśli więc po szkoleniu pojawią się dodatkowe pytania lub potrzebujesz fachowej porady, chętnie Ci pomożemy.

Gdzie odbywa się szkolenie?

Szkolenie zazwyczaj odbywa się u klienta, w miejscu, gdzie zainstalowane jest urządzenie lub system. W przypadku sprzętu laboratoryjnego wymagane są dostępne analityczne wagi z dokładnością co najmniej 0,000 g. Skupiamy się przede wszystkim na opisie urządzenia i teoretycznym przygotowaniu operatora. Następnie przechodzimy do szkolenia praktycznego, gdzie przeprowadzamy testy, demonstrowane są programowanie i porównywane wyniki pomiarów z certyfikatami materiałów polimerowych. Na koniec uczymy poszczególnych użytkowników, jak ręcznie pracować z urządzeniem, aby upewnić się, że je rozumieją i zweryfikować, czy operator prawidłowo obsługuje system. Ważną częścią szkolenia jest również utrzymanie i czyszczenie urządzenia. Ostatnią częścią szkolenia jest odpowiedź na wszystkie pytania i dyskusja końcowa.

W przypadku bardziej rozbudowanych systemów, takich jak ciągła kontrola jakości produkcji za pomocą systemów online, szkolenie jest bardziej spersonalizowane i zależy od gotowości systemu klienta. System nie może być szkolony i obsługiwany bez stabilnej pracy. Szkolenia te trwają dłużej niż szkolenia z zakresu sprzętu laboratoryjnego.

Jak długo trwa szkolenie?

Czas trwania szkolenia z zakresu sprzętu laboratoryjnego wynosi zazwyczaj od 2 do 4 godzin. Czas ten może się różni ć w zależności od doświadczenia operatora, przetwarzanych materiałów i dostarczonego sprzętu. Niektóre systemy są zautomatyzowane, a inne są ręczne, a czas wymagany dla systemu zautomatyzowanego może znacznie różnić się od systemu ręcznego w zależności od umiejętności operatora. Szkolenie nie jest zakończone, dopóki trener nie jest pewien, że urządzenie jest prawidłowo obsługiwane, a wyniki mają charakter merytoryczny. Jeśli klient nie rozumie systemu, szkolenie nie jest zakończone, dopóki nie osiągnięta zostanie niezawodna obsługa urządzenia.

Jak osiągnąć najlepsze wyniki?

Jest to instrument laboratoryjny, co oznacza, że ważne jest, aby operatorzy, którzy będą pracować z urządzeniem, zrozumieli kontekst swojej pracy i wykonywali ją z najwyższą starannością. Jeśli duża liczba operatorów ma być rotowana między systemami, zaleca się zautomatyzowanie systemu. Wsparcie techniczne jest dostępne dla wszystkich naszych klientów i jest w stanie doradzać operatorom zarówno w kwestiach technicznych, jak i reologicznych.

Jak tworzony jest program kursu?

Zawartość kursu jest tworzona na podstawie standardów dla danego sprzętu. Proces jest standaryzowany, aby dopasować się do specyfikacji sprzętu. Szkolenie przeprowadzi Cię przez wszystkie aspekty korzystania z tej technologii, od podstaw teoretycznych i powiązań do aspektów praktycznych, takich jak konserwacja i konsekwencje użytkowania. W ten sposób zapewniamy, że będziesz miał kompleksowe zrozumienie wszystkich aspektów korzystania z urządzenia.


Request for training

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Zasady przetwarzania danych osobowych..