Szkolenie operatorów

Szkolenie dla właścicieli produktów Dynisco. Oferujemy szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie testowania i ciągłego monitorowania jakości polimerów.

Szkolenie operatorów

Oprócz zakupionych produktów oferujemy możliwość szkolenia dla Twoich pracowników i współpracowników. Czas potrzebny na szkolenie różni się znacznie w zależności od zastosowania, używanego sprzętu i kwalifikacji pracowników. Szkolenie składa się z części teoretycznej i części praktycznej, w której możliwe jest przetestowanie zebranej teorii i połączenie zdobytych informacji w doświadczeniu. 

Usługa szkolenia uzupełniającego to wsparcie telefoniczne, które nazywamy obsługą klienta, więc nawet jeśli po szkoleniu pojawią się dodatkowe pytania lub będą potrzebne porady ekspertów, z przyjemnością udzielimy Ci pomocy. 

Jak działa szkolenie?

Szkolenie odbywa się zazwyczaj u klienta, gdzie zainstalowane jest urządzenie lub system. W przypadku przyrządów laboratoryjnych musi być dostępna waga analityczna o dokładności co najmniej 0,000 g. W tym przypadku najpierw skupiamy się na opisie urządzenia i teoretycznym przygotowaniu operatora. Następnie przechodzimy do szkolenia praktycznego, na którym wykonujemy testy, pokazujemy programowanie i porównujemy wynik pomiaru z certyfikatami materiałów polimerowych. Podsumowując, instruujemy poszczególnych użytkowników, jak pracować ręcznie z urządzeniem, aby upewnić się i sprawdzić, że rozumieją, czy operator prawidłowo pracuje z systemem. Ważną częścią lekcji jest również konserwacja i czyszczenie urządzenia. Ostatnią częścią szkolenia jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i końcowa dyskusja.

Jeśli chodzi o większe systemy, takie jak ciągłe monitorowanie jakości produkcji poprzez systemy on-line, nauczanie i szkolenie jest bardziej indywidualne i bardzo często zależy od gotowości systemu u klienta. Bez stabilnej pracy niemożliwe jest przeprowadzenie szkolenia lub obsługi systemu. A szkolenie zajmuje więcej czasu niż zwykłe szkolenie z instrumentów laboratoryjnych.   


Jaki jest czas potrzebny na szkolenie?

Czas potrzebny na szkolenie przy przyrządach laboratoryjnych wynosi od 2 do 4 godzin. Zależy to w dużej mierze od wiedzy operatorów, przetwarzanych materiałów i wyposażenia dostarczonego systemu. Istnieją systemy, które są bardziej automatyczne i istnieją systemy które są całkowicie ręczne, przy czym czas wymagany od automatycznego systemu może się bardzo różnić od systemu ręcznego opartego na umiejętnościach operatorów. Jeśli nie czujemy, że klient rozumie systemu lub dopóki nie będzie mógł z nim niezawodnie pracować, nie ma możliwości zakończenia szkolenia. Szkolenie kończy się, gdy sztab szkoleniowy ma pewność, że urządzenie jest prawidłowo obsługiwane, a wyniki mają pożądany, wymowny charakter. 


Jak osiągnąć najlepsze rezultaty?

Jest to urządzenie laboratoryjne, tj. konieczne jest, aby operator, który będzie pracował z urządzeniem, zrozumiał kontekst swojej pracy i wykonał ją z jak największą starannością. Jeśli duża liczba operatorów zmienia się między systemami, należy rozważyć automatyzację systemu. Każdy z naszych klientów ma do dyspozycji wsparcie techniczne, które jest w stanie doradzić operatorowi zarówno w kwestiach technicznych, jak i w obszarze reologicznym. 


Jak powstaje program kursu?

Każdy trening opiera się na standardzie dla urządzenia. Procedura, która jest standaryzowana analogicznie do urządzenia. Szkolenie poprowadzi Cię od samych początków i kontekstu korzystania z tej technologii do jej utrzymania i konsekwencji wynikających z użytkowania tych urządzeń.