Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWOWE PODSUMOWANIE

Azurr-Technology s.r.o. przetwarza Twoje dane osobowe, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane za pośrednictwem formularza.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Azurr-Technology, s.r.o. z siedzibą w Dolní Bečva, Dolní Bečva 579, kod pocztowy 756 55, numer identyfikacyjny: 28569130, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym, sygn.
Dane kontaktowe administratora są następujące: adres dostawy Dolní Bečva, Dolní Bečva 579, kod pocztowy 756 55, adres e-mail info@azurr-tech.cz, telefon 571 647 228.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie to jest niezbędne do:

wdrożenie środka przez administratora przed zawarciem umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a). (b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”);

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie działań przez administratora przed zawarciem umowy - odpowiedź na Twoje pytanie z formularza. Administrator nie podejmuje automatycznej indywidualnej decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w trakcie przetwarzania odpowiedzi na Twoje pytanie oraz w trakcie późniejszej komunikacji.

INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby świadczące na rzecz administratora usługi techniczne związane z obsługą serwisu, w tym z obsługą oprogramowania i przechowywaniem danych. Korzystając z tej witryny, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez nas lub osoby trzecie. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Na warunkach określonych w rozporządzeniu masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszyło lub narusza przepisy, masz m.in. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie masz obowiązku podawania danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.