Aprobaty i certyfikaty

Lista certyfikatów i ich znaczeń na wypadek, gdybyś nie był pewien, co reprezentuje określone logo certyfikacji. Jeśli masz pytanie dotyczące certyfikatów, skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy.

Certyfikaty i zatwierdzenia

Zapewniamy kompleksową listę logo certyfikacji wraz z ich odpowiednimi znaczeniami, aby pomóc naszym klientom w identyfikacji i zrozumieniu znaczenia każdego certyfikatu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących certyfikatów, nasz zespół ekspertów jest łatwo dostępny, aby zapewnić profesjonalne wskazówki i wsparcie. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji i pomocy.

Deklaracje zgodności CE

Certyfikat "CE" oznacza, że produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Certyfikacja ta obejmuje sprawdzenie, czy produkt spełnia odpowiednie dyrektywy i normy europejskie oraz czy został wyprodukowany zgodnie z normami ochrony konsumentów i środowiska. Producenci muszą uzyskać certyfikat CE dla swoich produktów, aby sprzedawać je w Unii Europejskiej i EOG. Certyfikacja CE dotyczy wielu rodzajów produktów, takich jak produkty elektroniczne i elektryczne, zabawki, urządzenia medyczne, materiały budowlane, towary konsumpcyjne i wiele innych. Certyfikat CE jest ważny dla konsumentów, którzy mogą mieć pewność, że kupowany przez nich produkt jest bezpieczny i spełnia europejskie normy i przepisy dotyczące zdrowia i środowiska.

1480 Indicator 1490 Indicator
BP420 & BP520 CE Exemption Mechanical Pressure Gauges
CE Exemption Various Pressure Transducers and Transmitters CMR
ECHO mA Output ECHO Voltage Output
EU Declaration of Conformity: LMI5500 Melt Flow Indexer FCR/FCR-R
Flush Mount mA Pressure Transmitters Flush Mount mV/V Pressure Transducers
LCR7000 LME, LEC, & TUS
LMI5000 mA Guardian
REACH Declaration of Conformity RoHS Declaration of Conformity
SPX Various Voltage Pressure Sensors
Vertex ViscoIndicator
ViscoSensor Voltage General

Certyfikat iskrobezpieczeństwa ATEX

ATEX to certyfikat dla produktów przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Certyfikat ten oznacza, że produkt spełnia określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwwybuchowej ustalone w Unii Europejskiej. Certyfikacja ATEX jest obowiązkowa dla wszystkich produktów przeznaczonych do użytku w potencjalnie niebezpiecznych obszarach, takich jak rafinerie ropy naftowej, zakłady chemiczne lub szyby górnicze. Aby uzyskać certyfikat ATEX, producenci muszą przestrzegać surowych norm i przepisów dotyczących projektowania, materiałów i testowania produktów. Certyfikacja ATEX ma zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa w niebezpiecznych środowiskach pracy oraz ochrony zdrowia i życia pracowników.

ATEX Intrinsic Safety Certificate SPX ATEX Intrinsic Safety Certificate Vertex
ATEX Quality Assurance Notification (QAN)  

Certyfikat przeciwwybuchowości CSA

Certyfikacja CSA to oznaczenie znaku certyfikacji w Kanadzie. Ten system certyfikacji zapewnia producentom niezależną ocenę ich produktów pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i innych parametrów. Certyfikat CSA potwierdza, że produkt spełnia rygorystyczne kanadyjskie normy i wymogi bezpieczeństwa, zapewniając ochronę konsumentów i pracowników. Produkty certyfikowane przez CSA są testowane i weryfikowane w niezależnych laboratoriach, aby zapewnić, że spełniają one wszystkie wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania. Certyfikacja ta jest obowiązkowa dla wielu produktów sprzedawanych w Kanadzie, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, maszyn przemysłowych, sprzętu medycznego i innych.

CSA Explosionproof Certificate SPX 2 & 5 Series CSA Explosionproof Certificate SPX T (3 Series)

Certyfikat iskrobezpieczeństwa EAC EX

Certyfikat "EAC EX" to oznaczenie produktów przeznaczonych do użytku w atmosferach wybuchowych w Euroazjatyckiej Unii Celnej. Certyfikat ten potwierdza, że produkt spełnia określone wymogi bezpieczeństwa i ochrony przeciwwybuchowej określone przez Unię Celną. Certyfikat EAC EX jest obowiązkowy dla wszystkich produktów przeznaczonych do użytku w potencjalnie niebezpiecznych obszarach, takich jak rafinerie petrochemiczne, zakłady chemiczne lub szyby górnicze. Aby uzyskać certyfikat EAC EX, producenci muszą spełnić surowe normy i wymagania związane z projektowaniem, materiałami i testowaniem swoich produktów. Certyfikacja zapewnia bezpieczeństwo pracowników i środowiska w strefach zagrożonych wybuchem.
EAC EX Intrinsic Safety Certificate SPX EAC Ex Intrinsic Safety Certificate Vertex

SIL2 | PL'c' Zatwierdzenie

Certyfikat "SIL2 | PL'c'" oznacza zgodność z wymaganiami nienaruszalności bezpieczeństwa dla funkcji w systemach przemysłowych, a także z wymaganiami bezpieczeństwa zgodnie z kategorią PL (Performance Level) normy EN ISO 13849-1. System ten łączy wymagania dotyczące nienaruszalności bezpieczeństwa funkcji zgodnie z normą IEC 61508 z wymaganiami dotyczącymi poziomu bezpieczeństwa zgodnie z normą EN ISO 13849-1. Certyfikat SIL2 | PL'c' oznacza, że produkt lub system został przetestowany i zweryfikowany pod kątem spełnienia zarówno wymagań dotyczących nienaruszalności bezpieczeństwa, jak i poziomu bezpieczeństwa, co oznacza, że ma wystarczający poziom bezpieczeństwa do użytku w zastosowaniach przemysłowych o umiarkowanym lub wysokim ryzyku dla życia ludzkiego i środowiska.

Exida SIL2 | PL'c' Approval PT46X4 TÜV SIL2 | PL'c' Certificate SPX
  TÜV SIL2 | PL'c' Certificate Vertex

Certyfikat przeciwwybuchowości FM

Certyfikat "FM Explosionproof" oznacza, że produkt lub urządzenie zostało przetestowane i zweryfikowane jako bezpieczne do użytku w niebezpiecznych środowiskach, w których istnieje ryzyko wybuchu. Certyfikat jest przyznawany przez FM Global, niezależną organizację certyfikującą, która testuje i weryfikuje bezpieczeństwo produktów i urządzeń w różnych sektorach przemysłu. Certyfikat FM Explosionproof oznacza, że produkt lub urządzenie zostało przetestowane i zweryfikowane jako odporne na wybuchy, co oznacza, że może zapobiec rozprzestrzenianiu się wybuchu i zminimalizować szkody dla mienia i ludzi w otaczającym obszarze. Certyfikacja ta jest zwykle stosowana w przypadku urządzeń elektrycznych, takich jak światła, przełączniki, silniki i inne elementy elektroniczne używane w zastosowaniach przemysłowych, takich jak rafinerie, zakłady chemiczne i podobne środowiska.

FM Explosionproof Certificate SPX 2 & 5 Series FM Explosionproof Certificate SPX T (3 Series)

Certyfikat iskrobezpieczeństwa IECEx

Certyfikat "IECEx Intrinsic Safety" wskazuje, że produkt lub system jest bezpieczny do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Jest to certyfikat zgodny z międzynarodową normą IEC 60079-11, która ustanawia wymagania dotyczące projektowania, testowania i weryfikacji bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i komponentów do użytku w obszarach, w których istnieje ryzyko wybuchu. Certyfikat "IECEx Intrinsic Safety" oznacza, że produkt lub system został przetestowany i zweryfikowany pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa, co oznacza, że jest odporny na wybuchy i minimalizuje ryzyko uszkodzenia mienia i obrażeń osób w obszarach niebezpiecznych. Iskrobezpieczeństwo oznacza, że wewnętrzne napięcie i moc produktu są ograniczone do bezpiecznych poziomów, minimalizując ryzyko zapłonu łatwopalnych gazów i oparów.

IECEx Intrinsic Safety Certificate SPX IECEx Intrinsic Safety Certificate Vertex
IECEx Quality Assurance Report (QAR)  

Certyfikat ISO 17025

"Certyfikat ISO 17025" to certyfikat potwierdzający, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 17025 dla laboratoriów badawczych i kalibracyjnych. Norma ta określa wymagania dotyczące jakości i kompetencji laboratoriów w zakresie testowania i kalibracji. Certyfikacja obejmuje weryfikację, czy laboratorium posiada niezbędny sprzęt, personel, procesy i dokumentację do przeprowadzania testów naukowych i kalibracji z wysoką dokładnością i niezawodnością. Certyfikacja ISO 17025 zapewnia, że wyniki testów i kalibracji są dokładne i ważne, co jest istotne dla zapewnienia jakości i niezawodności produktów i usług, które są testowane i kalibrowane w laboratorium. Certyfikacja jest często stosowana w przemyśle, badaniach i rozwoju, opiece zdrowotnej i innych obszarach, w których wymagana jest wysoka dokładność i wiarygodność wyników testów i kalibracji.

ISO 17025 Certificate  

Certyfikat ISO 9001

"Certyfikat ISO 9001" wskazuje, że firma lub organizacja spełnia międzynarodową normę ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością. Norma ta określa wymagania dotyczące jakości produktów i usług oraz obejmuje wymagania dotyczące zarządzania procesami, dokumentacji, monitorowania i doskonalenia. Certyfikacja oznacza, że firma lub organizacja posiada system zarządzania jakością i zapewnia, że wszystkie procesy są zarządzane w celu osiągnięcia maksymalnej jakości produktów i usług. Certyfikacja ISO 9001 jest powszechnie uznawana i stosowana na całym świecie jako narzędzie do poprawy jakości produktów i usług oraz zwiększenia zadowolenia klientów. Certyfikacja może być ważna dla pozyskiwania kontraktów i konkurencyjności firmy na rynku.

ISO 9001 Certificate  

Certyfikat iskrobezpieczeństwa KTL

Certyfikat iskrobezpieczeństwa KTL wskazuje, że produkt lub sprzęt jest bezpieczny do użytku w niebezpiecznych środowiskach, w których istnieje ryzyko wybuchu. Ten rodzaj certyfikatu jest wydawany przez Korea Testing Laboratory (KTL) i zaświadcza, że produkt lub sprzęt spełnia wymagania dotyczące iskrobezpieczeństwa, co oznacza, że jego konstrukcja i działanie minimalizują ryzyko zapłonu łatwopalnych gazów i oparów. Certyfikat iskrobezpieczeństwa KTL jest ważny dla produktów i urządzeń stosowanych w takich branżach jak rafinerie ropy naftowej, zakłady chemiczne, przemysł wydobywczy itp. Certyfikat ten zapewnia, że produkt lub sprzęt spełnia surowe normy bezpieczeństwa i nadaje się do użytku w niebezpiecznych środowiskach.
KTL Intrinsic Safety Certificate SPX  

Certyfikat ognioodporności NEPSI

"Certyfikat ognioodporności NEPSI" wskazuje, że produkt lub urządzenie jest bezpieczne do użytku w niebezpiecznych środowiskach, w których istnieje ryzyko zapłonu łatwopalnych gazów i oparów. Certyfikat ten jest wydawany przez Krajowe Centrum Nadzoru i Inspekcji Ochrony Przeciwwybuchowej i Bezpieczeństwa Oprzyrządowania (NEPSI) w Chinach i potwierdza, że produkt lub urządzenie spełnia wymagania dotyczące odporności na wybuch i minimalizuje ryzyko uszkodzenia mienia i obrażeń osób znajdujących się w pobliżu. Ognioszczelność oznacza, że konstrukcja produktu lub urządzenia minimalizuje ryzyko zapłonu łatwopalnych gazów i oparów oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się wybuchu poza urządzenie. Certyfikacja ognioszczelności NEPSI jest ważna dla produktów i urządzeń stosowanych w sektorach przemysłowych, takich jak górnictwo, rafinerie ropy naftowej, zakłady chemiczne i podobne dziedziny. Certyfikat ten gwarantuje, że produkt lub urządzenie spełnia surowe normy bezpieczeństwa i nadaje się do użytku w niebezpiecznych środowiskach.

NEPSI Flameproof Certificate SPX 2 Series NEPSI Intrinsic Safety Certificate SPX 2 & 4 Series

Certyfikat iskrobezpieczeństwa PCEC

"Certyfikat iskrobezpieczeństwa PCEC" wskazuje, że produkt lub urządzenie jest bezpieczne do użytku w niebezpiecznych środowiskach, w których istnieje ryzyko wybuchu. Certyfikat ten jest wydawany przez Petrochemical Corporation of Singapore (PCEC) i potwierdza, że produkt lub urządzenie spełnia wymagania dotyczące iskrobezpieczeństwa, co oznacza, że jego konstrukcja i działanie minimalizują ryzyko zapłonu łatwopalnych gazów i oparów. Certyfikat iskrobezpieczeństwa PCEC jest ważny dla produktów i urządzeń stosowanych w sektorach przemysłowych, takich jak rafinerie ropy naftowej, zakłady chemiczne, górnictwo i podobne dziedziny. Certyfikat ten gwarantuje, że produkt lub urządzenie spełnia surowe normy bezpieczeństwa i nadaje się do użytku w niebezpiecznych środowiskach.

PCEC Intrinsic Safety Certificate SPX 2, 3, 4 & 5 Series  

Rosyjski certyfikat metrologiczny

"Russian Metrology Certificate" to certyfikat wskazujący, że produkt lub urządzenie jest zgodne z rosyjskimi normami i wymaganiami w zakresie pomiarów i metrologii. Certyfikat ten jest wymagany dla wielu produktów sprzedawanych lub używanych w Rosji i zapewnia, że produkt lub urządzenie zostało przetestowane i zweryfikowane przez rosyjskie władze w zakresie pomiarów i metrologii. Rosyjski certyfikat metrologiczny odnosi się do dokładności, niezawodności i jakości pomiaru produktu lub urządzenia i może być wymagany dla różnych produktów, takich jak wagi elektroniczne, termometry, manometry i inne. Bez tego certyfikatu sprzedaż produktu lub urządzenia w Rosji może być ograniczona lub zabroniona.

Russian Metrology Certificate MDT/MDA, SPX, Vertex Russian Metrology Certificate Pressure Transducers

Certyfikat przeciwwybuchowości TS

"TS Explosion Proof Certification" to certyfikat, który wskazuje, że produkt lub urządzenie jest bezpieczne do użytku w niebezpiecznych środowiskach, w których istnieje ryzyko wybuchu. Certyfikat ten jest dostarczany przez Technical Safety Services (TS) i potwierdza, że produkt lub urządzenie spełnia wymagania dotyczące odporności na wybuch i minimalizuje ryzyko uszkodzenia mienia i obrażeń osób znajdujących się w pobliżu. Certyfikacja TS Explosion Proof dotyczy przede wszystkim urządzeń elektrycznych stosowanych w sektorach przemysłowych, takich jak rafinerie ropy naftowej, zakłady chemiczne, górnictwo i podobne dziedziny. Certyfikat ten gwarantuje, że produkt lub urządzenie spełnia surowe normy bezpieczeństwa i nadaje się do użytku w niebezpiecznych środowiskach z obecnością łatwopalnych gazów i oparów.

TS Explosion Proof Certification  

Certyfikat TÜV SIL2 | PL'c'

Certyfikat "SIL2 | PL'c'" wskazuje, że produkt lub system spełnia wymagania dotyczące funkcji nienaruszalności bezpieczeństwa w systemach przemysłowych na poziomie SIL2 i PL'c'. Jest to certyfikacja zgodna z międzynarodowymi normami określającymi wymagania dla funkcji nienaruszalności bezpieczeństwa w systemach przemysłowych. SIL2 oznacza Safety Integrity Level 2, czyli poziom nienaruszalności bezpieczeństwa, natomiast PL'c' odnosi się do Performance Level 'c', czyli poziomu wydajności wymaganego dla funkcji komponentów bezpieczeństwa. Certyfikat SIL2 | PL'c' oznacza, że produkt lub system został przetestowany i zweryfikowany pod kątem spełnienia wymagań dotyczących funkcji nienaruszalności bezpieczeństwa na tych poziomach. Certyfikacja ta jest ważna dla produktów i systemów stosowanych w sektorach przemysłowych, takich jak górnictwo, zakłady chemiczne, przetwórstwo spożywcze, energetyka i inne. Certyfikat SIL2 | PL'c' zapewnia, że produkt lub system spełnia surowe normy bezpieczeństwa i nadaje się do użytku w środowiskach o łagodnym lub umiarkowanym zagrożeniu dla życia ludzkiego i środowiska.

TÜV SIL2 | PL'c' Certificate SPX TÜV SIL2 | PL'c' Certificate Vertex

Powiadomienie o zapewnieniu jakości w Wielkiej Brytanii (QAN)

Certyfikacja "EX od UK Quality Assurance Notification (QAN)" wskazuje, że organizacja spełnia wymagania dotyczące zapewnienia jakości dla urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem (Ex) zgodnie z międzynarodowymi normami i dyrektywami, takimi jak ATEX. Certyfikacja QAN dla systemów i urządzeń Ex dotyczy procesów zarządzania jakością i obejmuje weryfikację projektowania, produkcji, instalacji i serwisowania urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Certyfikacja EX brytyjskiej organizacji Quality Assurance Notification (QAN) ma zastosowanie do organizacji, które produkują, dostarczają i serwisują sprzęt dla sektorów przemysłowych, takich jak górnictwo, przemysł chemiczny, energetyczny i inne obszary, w których istnieje ryzyko wybuchu. Certyfikat ten pomaga zapewnić, że sprzęt ma wystarczający poziom bezpieczeństwa i niezawodności do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.

UK Quality Assurance Notification (QAN) UKEX Intrinsic Safety Certificate SPX
UKEX Intrinsic Safety Certificate Vertex  

UL Approval

Certyfikat "UL Approval" oznacza, że produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i niezawodności zgodnie ze standardami Underwriters Laboratories (UL). Organizacja ta zapewnia niezależną certyfikację różnych produktów, w tym elektroniki, urządzeń, materiałów budowlanych i wielu innych. Certyfikacja UL Approval obejmuje testowanie produktów pod kątem różnych aspektów, takich jak bezpieczeństwo elektryczne, ognioodporność, odporność chemiczna i inne. Certyfikat UL Approval oznacza, że produkt przeszedł rygorystyczne testy i spełnia wymagania UL dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności. Certyfikat ten jest ważny dla producentów i sprzedawców detalicznych, którzy chcą mieć pewność, że ich produkty spełniają normy bezpieczeństwa i nadają się do użytku w różnych obszarach. Certyfikat UL Approval jest często wymagany w Ameryce Północnej i wielu innych krajach jako dowód zgodności z normami i kryteriami bezpieczeństwa.

UL Approval 1490 Indicator UL Approval 1496 | 1498 Series
UL Approval ATC990 Controller UL Approval UPR900