Instrukcje techniczne

Ustawienia enkodera LMI 5000

Instrukcja konfiguracji cyfrowego enkodera z plastometrem kapilarnym serii LMI 5000.

Ustawienie enkodera cyfrowego należy zawsze wykonać, jeśli pomiar nie rozpoczyna się od pierwszego znaku na tłoku pomiarowym. W takim przypadku przejdź do zakładki kalibracji i postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
Bądź bardzo ostrożny i postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku! Jeśli podczas tego procesu wystąpią komplikacje, skontaktuj się z naszymi technikami.
KROK 1Menu kalibracji

In the calibration menu at the bottom you will see the current position of the encoder "Current Encoder Position" and right next to it you will find an icon with "stairs" click on it.

KROK 2Ustawienie pozycji enkodera - pierwszy rysik

Umieścić tłok pomiarowy w bębnie plastometru (kapilara nie jest potrzebna) i na tłok nałożyć odważnik. Im mniejsza waga, tym lepiej dla Ciebie. Podnieś ramię enkodera. Włożyć tłok służący do usunięcia kapilary z dna lufy i ustawić za nim tłok pomiarowy na pierwszy znak (znak rozpoczynający pomiar). Można lekko podeprzeć (odchylić) aluminiowy tłok w celu wyciągnięcia kapilary w żądane położenie tak, aby położenie tłoka (znaki) się nie zmieniło. Następnie kliknij ikonę zapisywania.

KROK 3Ustawienie pozycji enkodera - Pozycja zablokowana

Ustaw ramię enkodera w pozycji zablokowanej i naciśnij ikonę zapisu 

KROK 4Sprawdzanie ustawień

Aby upewnić się, że wszystko jest ustawione dokładnie tak, jak powinno, możesz łatwo się dowiedzieć. Jeśli ponownie podniesiesz ramię enkodera do pierwszej linii, aktualna pozycja enkodera „Aktualna pozycja enkodera” musi być bliska zeru. Jeśli pierwsza linia zbliża się do wartości zerowej, wszystko jest ustawione poprawnie. Jeśli nie, powtórz procedurę.

 


Field Service Technician

Jan Šimurda
kontaktní QR kód

Tel.:+420 571 647 310
Mobile: +420 773 616 601
E-mail: simurda@azurr-tech.cz