Polymer Test

Dlaczego pomiar wskaźnika przepływu stopu jest tak ważny?

Indeksator Melt Flow lub plastometr to urządzenie laboratoryjne, które zapewnia pomiar stopionego materiału polimerowego w stałych warunkach...

Dlaczego pomiar wskaźnika przepływu stopu jest tak ważny?

David Azevedo - 03.01.2018

Indeksator Melt Flow lub plastometr to urządzenie laboratoryjne, które zapewnia pomiary stopionego materiału polimerowego w stałych warunkach, takich jak temperatura i ciśnienie. Tworzy to stop polimeru, który może płynąć, a tym samym można mierzyć jego parametry. Cały test oparty jest na normach ASTM D1238 i ISO 1133. Dzięki tej metodzie można uzyskać bardzo ważne parametry dotyczące materiału polimerowego, a zwłaszcza jego przydatności do danego zastosowania w procesie wytłaczania i formowania wtryskowego tworzyw sztucznych.

Laboratoryjny wskaźnik przepływu stopu Dynisco LMI5000 spełnia lub nawet przekracza odpowiednie normy ASTM i ISO.
Norma ASTM lub ISO opisuje i zaleca operacje i rzeczywiste procedury testowe do testowania wskaźnika przepływu stopu 90% znanych materiałów polimerowych.

Korzystając z tych zalecanych parametrów, możesz użyć plastometru do tworzenia certyfikatów podczas sprzedaży materiałów polimerowych lub do sprawdzania jakości materiałów polimerowych zakupionych od innych producentów.

Najczęściej stosowaną metodą pomiarową jest "Metoda A" zgodnie z ASMT D1238 i ISO1133, w której operator ręcznie wypełnia komorę plastometru materiałem polimerowym w postaci granulek (granulatu), ziarna, płatków, proszków itp. i przeprowadza test.

W zależności od rodzaju polimeru wybierane są warunki jego badania. Dla tego typu polimeru tworzony jest "program", który można później wielokrotnie wybierać bez konieczności wielokrotnego wglądu w normę. Parametrami tego badania są głównie temperatura i obciążenie danego typu polimeru i zgodnie z normą czas wstępnego podgrzania lub "stopienia" polimeru w komorze plastykotometru wynosi zwykle 300s.

Po tym czasie zalecany ciężar jest wkładany do tłoka, aby wytworzyć wymagane ciśnienie w układzie plastometru do badania. Tłok wkłada się do komory, w której materiał polimerowy został wstępnie sprasowany, na tłok umieszczany jest ciężarek, który reprezentuje zalecane ciśnienie działające na materiał polimerowy, które jest wypychane przez kapilarę z plastometru przez tę siłę. Na tłoku znajdują się znaki, które określają, kiedy pomiar powinien się rozpocząć, a kiedy powinien się zakończyć. Przepływające próbki są pobierane w ustalonych okresach czasu, a następnie umieszczane na wadze laboratoryjnej, masa każdej próbki jest umieszczana z powrotem w systemie plastometru, który oblicza wynik wskaźnika przepływu stopu. Wyniki te są wyświetlane jako MFR [g/10min] lub MVR [ccm/10min].