Polymer Test

Procedura napełniania komory przed rozpoczęciem badania na reometrze kapilarnym LCR7001

Procedura pracy i napełniania próbki do reometru kapilarnego. Czy jesteś pewien, że naprawdę robisz to, co należy z tą codzienną rutyną? Przeczytaj ten artykuł i oceń sam.

1) Sprawdź reometr, w tym komorę, tłok i kapilarę. Jeśli to konieczne, wyczyść wszystko dokładnie.

2) Włóż kapilarę do adaptera, a następnie do przyrządu dokręcającego.

  • Uwaga 1: Otwór dyszy jest bardzo wrażliwy i można go łatwo uszkodzić. Nawet niewielkie zanieczyszczenie na górze/wewnątrz matrycy lub niewielkie uszkodzenie powierzchni/krawędzi może spowodować dramatyczne zmiany w wynikach.
  • Uwaga 2: Zastosowanie nawet bardzo małej ilości środka smarnego na adapterze kapilarnym może zapobiec jego przywieraniu do wnętrza cylindra podczas testu, a tym samym ułatwić następną konserwację.

3) Otwórz cylinder i zainstaluj adapter z kapilarą na spodzie komory (obracając urządzenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zostanie wystarczająco dokręcone).

  • Uwaga 3: Jeśli kapilara nie jest mocno zamocowana, może poruszać się podczas badania. Powoduje to wyciek stopu tworzywa sztucznego ze złącza wokół dyszy podczas testu.

 

 

 

4) Po osiągnięciu ustawionej temperatury naciśnij przycisk RCAL w programie LabKars.                         

  • Uwaga 4: Ten krok resetuje czujniki reometru (czujnik wagowy i / lub czujnik ciśnienia) do zera.
  • Uwaga 5: Przed naciśnięciem przycisku RCAL upewnij się, że reometr (komora i kapilara) osiągnął żądaną temperaturę i jest stabilny.

 

5) Napełnić komorę około 1/3 próbki. Ręcznie wycisnąć próbki za pomocą środka wypełniającego. Kontynuować, aż cylinder zostanie napełniony około 12 mm od górnej krawędzi.

  • Uwaga 6: Aby usunąć kieszenie powietrzne lub substancje lotne, wypełnienie komory za pomocą środka wypełniającego należy dokładnie ścisnąć. 

 

 

 

 

6) Zamknij komorę do pierwotnego stanu i zabezpiecz kołem / uchwytem blokującym zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  • Uwaga 6: Jeśli komora nie jest całkowicie zamknięta, tłok nie będzie zlicowany z komorą, co może spowodować uszkodzenie lub zgięcie tłoka.

 

 

7) Włóż tłok do komory i pociągnij w dół tarczę ochronną.

 

8) Ręcznie przesuń czujnik wagowy poniżej za pomocą przycisku DOWN na instrumencie lub w oprogramowaniu, aż część blokująca adapter uderzy w głowicę tłoka, a to zablokuje się, aby zapobiec wypchnięciu tłoka lub niewyrównaniu. 

9). Otwórz ponownie osłonę ochronną i włóż metalowy ogranicznik.


 

10). Zamknij osłonę ochronną i uruchom test.