Polymer Test

Wykrywanie i skład polimerów

Wykrycie i zestawienie polimeru może być naprawdę trudne, jeśli nie niemożliwe, aby zapewnić archiwizację i opisanie pełnego składu polimeru. Dobrą wiadomością jest to, że w większości zastosowań nie jest konieczne poznanie kompletnego składu, ale identyfikacja poszczególnych rodzajów polimerów i osiągnięcie niezbędnej separacji, aby nieoznaczone i "zapomniane" materiały mogły zostać przywrócone do produkcji. W takich przypadkach stosuje się proste testy

Wykrywanie i skład polimerów

Dynisco

03.01.2018


Wykrycie i zestawienie polimeru może być naprawdę trudne, jeśli nie niemożliwe, aby zapewnić archiwizację i opisanie pełnego składu polimeru. Dobrą wiadomością jest to, że w większości zastosowań nie jest konieczne poznanie kompletnego składu, ale identyfikacja poszczególnych rodzajów polimerów i osiągnięcie niezbędnej separacji, aby nieoznaczone i "zapomniane" materiały mogły zostać przywrócone do produkcji. W takich przypadkach stosuje się proste testy

Egzaminy podstawowe 

Podstawowe testy przeprowadzane są na materiale, o którym nic nie wiemy. Pierwszym krokiem jest określenie gęstości, temperatury topnienia i zachowaniu przy  ogrzewaniu. Badania muszą być przeprowadzone w następującej kolejności: jeżeli wartość gęstości jest wysoka, na przykład więcej niż 1,7 g/cm3 (SG większe niż 1,7), wówczas materiał może być fluoropolimerem, a badania nagrzewania nie mogą być przeprowadzane na tych materiałach z powodu niebezpiecznych oparów uwalnianych z dymu.

Z tego samego powodu w każdym teście ogrzewania należy używać tylko niewielkiej ilości materiału i zaleca się stosowanie dygestorium.

 Gęstość

W większości przypadków nie jest konieczne poznanie gęstości bezwzględnej materiału, gęstość orientacyjna jest zwykle wystarczająca. Najprostszym sposobem uzyskania tych informacji jest obserwacja, czy materiał unosi się lub tonie w ograniczonym zakresie płynów. Mogą one obejmować nasycony chlorek magnezu i wodę;

Test wstępny

Materiał lub komponent należy sprawdzić pod kątem koloru, przezroczystości, odporności na zarysowania, metody produkcji itp. Dzieje się tak dlatego, że na przykład tego typu test może dostarczyć wstępnych informacji o tym, jaki to rodzaj materiału i czy nadaje się do wykonania określonej części. Należy również wziąć pod uwagę wagę i wymiary elementu, w tym błyszczące powierzchnie, znaki wyrzutu itp. Jeśli materiał ma gęstość 1,34 g / cm3, a drugi, na przykład, ma gęstość 1 g / cm 3 (Gdy jednostki miary są mierzone w g / cm3, wówczas wartość jest taka sama jak właściwa wartość grawitacji).

Jeśli materiał jest wypełniony, gęstość będzie zwykle wyższa niż gęstość niewypełnionego materiału, ponieważ wiele nieorganicznych wypełniaczy ma stosunkowo wysoką gęstość. Zawartość wypełniaczy nieorganicznych można łatwo zweryfikować po całkowitym spaleniu polimeru, a następnie zważeniu reszty wypełniaczy nieorganicznych. 

Temperatura topnienia

Tutaj często bardzo dokładna wartość nie jest wymagana. Najbardziej podstawową metodą uzyskania szacowanej wartości jest podgrzanie małej próbki materiału na metalowej płycie grzejnej i określenie wzrostu temperatury i temperatury płyty grzejnej tuż poniżej materiału z tworzywa sztucznego. Zaleca się stosowanie szybkości ogrzewania około 50 ° C / godzinę.

Amorficzny materiał termoplastyczny nie ma ostrej temperatury topnienia, podczas gdy półkrystaliczne tworzywa termoplastyczne zazwyczaj mają ostrą temperaturę topnienia. Podczas określania temperatury topnienia polimeru jako środek manipulacyjny stosuje się pręt szklany.  

Zachowanie przy ogrzewaniu

Podczas ogrzewania tworzyw termoplastycznych materiał mięknie, podczas gdy reaktoplasty (termoutwardzalne) nie miękną ani nie topią się, gdy temperatura osiągnie określony punkt. Amorficzny materiał termoplastyczny zmięknie w szerszym zakresie temperatur w porównaniu z półkrystalicznym materiałem termoplastycznym, który ma ostre temperatury topnienia. 

Informacje te zostały uzyskane, sprawdzone i zmodyfikowane z materiałów dostarczonych przez Dynisco.