Systemy laboratoryjne

Pomiar liczby tlenowej - LOI

Pomiar liczby tlenowej - LOI

Niedostępne   

Nowoczesna komora LOI do pomiaru granicznej liczby tlenowej dokładnie określa względną palność tworzyw sztucznych i innych materiałów. Spełnia wymagania norm ASTMD 2863, ISO 4589-1, ISO 4589-2. Komora LKC firmy Dynisco umożliwia bezpieczne określenie względnej palności materiałów poprzez pomiar minimalnego stężenia tlenu wymaganego do spalania. Próbki testowe są spalane w precyzyjnie kontrolowanej atmosferze azotu i tlenu. Operator reguluje stosunek gazów wejściowych i oblicza liczbę tlenową na podstawie odczytów przepływomierza.

Pomiar liczby tlenowej - LOI

Pomiar liczby tlenowej - LOI

.

Other parameters

Dimensions    20”H x 12”W x 12.4”D  
( 50.8cm x 30.5cm x 31.5cm)
Weight   32.5 lbs. (14.7kg)
Gas Requirement Commercial grade or better Nitrogen (N2) and Oxygen (O2)