Systemy laboratoryjne

  1. Systemy laboratoryjne
  2. Systemy On-line

Plastometr kapilarny LMI 5500

LMI 5500 to nowość na rynku. Ten plastometr ma wiele nowych funkcji w porównaniu do swojego poprzednika, ale jego łatwość użycia i dokładna ocena zmierzonych danych zostały zachowane. Zaletą może być zunifikowana platforma oprogramowania, która jest wspólna dla wszystkich systemów laboratoryjnych i on-line firmy Dynisco. Procesy uzyskują szczegółową analizę z tych urządzeń dzięki platformie Win10 IoT Core + single board Com. (SBC) z opcjonalną chmurą Microsoft. 


Spełniający międzynarodowe normy: ASTM D1238 i D3364, ISO 1133-1.2, BS 2782, DIN 53735, JIS K7210.

Wskaźnik masy - MFR

Indeks wolumenu - MVR

Wskaźnik wskaźnika - FRR

Lepkość wewnętrzna - IV

Gęstość stopu

Lepkość ścinająca

Prędkość poślizgu. odkształcenie

USB, drukarka, chmura

Wi-Fi

CE EAC RoHS Wifi Cloud ISO9001 ISO 17025 ISO 1133 ASTM D1238

Kapilární plastometr LMI 5000

Jednoduché a intuitivní ovládání. Výsledky jsou zobrozovány po ukončení měření na displeji přístroje, možnost odeslat na USB, Tiskárnu nebo do softwaru. Všechny volitelné rozšíření plastometru je možné doinstalovat i dodatečně. 

Plastometr poskytuje výsledky v podobě MFR, MVR, Melt Density, IV, Shear Viscosity a Shear Rate.

 

Splňuje normy: 
ASTM D1238 a D3364, ISO 1133, BS 2782, DIN 53735, JIS K7210.

Hmotnostní index - MFR

Objemový index - MVR

Poměrový index - FRR

Vnitřní viskozita - IV

Tavná hustota

Smyková viskozita

Rychlost smyk. deformace

USB, Tiskárna, Software

CE EAC ISO9001 RoHS ISO 1133 ASTM D1238

Kapilární reometr LCR 7000

Nová řada Kapilárních reometrů LCR 7000  nabízí řadu nových vlastností a splňuje požadavky 24 hodinového provozu při zachování nejvyšší možné přesnosti, opakovatelnosti a citlivosti. Rheometry řady LCR jsou všestranné a snadno použitelné, ale nabízejí nejsložitější metody určenou charakterizaci polymeru, analýzu dat a možnosti reportingu. Řada LCR může být použita se standardním siloměrem a tlakovým snímačem namontovaným v komoře reomteru.

 

Splňuje normy:
DIN ISO-11433, DIN-53014, DIN-54811, ASTM-D3835

Digitální kalibrace

Vyšší rozsah měřící síly

Bagleyova korekce

Rabinowitschova korekce

Arrehniusova teplota

Teplotně časová závislost

Kritické smykové napětí

Korelace vnitřní viskozity (IV)

45 dat smykového napětí

Jedinečné algoritmy

Rozsah až 500°C 

CE EAC RoHS ISO9001 ISO 17025 ISO ASTM

Granulátor MiniGran

MiniGran je laboratorní granulátor navržený pro granulaci menších plastových dílů. Díky kompaktním rozměrům lze tento granulátor umístit téměř kdekoli a proto je velmi vhodný pro laboratorní aplikace. Granulátor je vhodný pro všechny druhy plastů, díky nízkým otáčkám rotoru se zpracovávají plastové materiály na vysoce kvalitní recyklát s nízkou prašností.

Kompaktní rozměry

Laboratorní verze

Nízká spotřeba

Nože Chevron

Eliminace hluku

Vyměnitelné síta

Velikost otvoru 3-5mm

CE EAC ISO9001 RoHS

LME - Laboratorní míchací extruder

LME - Laboratory Mixing Extruder. Tento malý michací extrůder je velmi oblíbený obzvláště pro vývojové laboratoře, protože je schopný pracovat jen s minimálním množstvím materiálu a to v řádech gramů. Umožňuje otestovat vlastnosti materiálu ještě před zpracováním ve velkých extruderech. Speciální rotační konstrukce umožňuje velmi jednoduché čištění a tím šetří Váš čas.

Třídílný systém

Extruder

Odtah

Granulátor

4 typy vyt. hlavy

Dvě teplotní zóny

Max. 400°C

Volitelné otáčky

Chlazená násypka

CE EAC RoHS ISO9001

Výtlačný kapilární plastometr LMI 4000

Plastometr poskytuje výsledky v podobě MFR, MVR, Melt Density, IV, Shear Viscosity a Shear Rate.

Splňuje normy: 
ASTM D1238 a D3364, ISO 1133, BS 2782, DIN 53735, JIS K7210.

Hmotnostní index - MFR

Objemový index - MVR

Poměrový index - FRR

Vnitřní viskozita - IV

Tavná hustota

Tiskárna, Software

CE EAC RoHS ISO9001 ISO 17025 ISO 1133 ASTM D1238

Měření kyslíkového čísla - LOI

Moderní LKČ komora pro měření limitního kyslíkového čísla přesně určí relativní hořlavost plastů a jiných materiálů. Vyhovuje normě ASTMD 2863, ISO 4589-1, ISO 4589-2. LKČ komora firmy Dynisco umožňuje bezpečné určení relativní horlavosti materiálů metodou meření minimální koncentrace kyslíku potřebné k hoření. 

Snadná obsluha

Rovnoměrná spalovací atmosféra

Dvojité průtokoměry plynu s regulačními jehlovými

Dvojité tlakoměry na plyn (0-100 psi)

Pevný držák vzorků

Volitelný detektor hustoty kouře

CE ISO ASTM