Obrada osobnih podataka

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

OSNOVNI SAŽETAK

Azurr-Technology s.r.o. obrađuje vaše osobne podatke kako bismo mogli odgovoriti na vaše pitanje poslano putem obrasca.

IDENTITET I KONTAKTNI PODACI UPRAVLJAČA

Upravitelj vaših osobnih podataka je trgovačko društvo Azurr-Technology, s.r.o. sa sjedištem u Dolní Bečvi, Dolní Bečva 579, poštanski broj 756 55, identifikacijski broj: 28569130, upisano u Trgovački registar, broj spisa C 32427 koji vodi Trgovački sud u Ostravi (u daljnjem tekstu: "upravitelj").

Kontakt podaci upravitelja su sljedeći: adresa dostave Dolní Bečva, Dolní Bečva 579, poštanski broj 756 55, e-mail adresa info@azurr-tech.cz, telefon 571 647 228.
Upravitelj nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je činjenica da je ta obrada nužna za:

provedbu mjere od strane upravitelja prije zaključenja ugovora u smislu članka 6. (1) (a) (b) Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) ("Uredba");

SVRHA OBRADBE OSOBNIH PODATAKA

Svrha obrade vaših osobnih podataka je poduzimanje radnji od strane upravitelja prije zaključenja ugovora - odgovor na vaše pitanje iz obrasca. Nema automatskog pojedinačnog odlučivanja od strane upravitelja u smislu članka 22. Uredbe.

ROK POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci će se obrađivati tijekom razdoblja obrade odgovora na vaše pitanje i tijekom eventualne daljnje komunikacije.

OSTALI PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Drugi primatelji vaših osobnih podataka bit će osobe koje pružaju tehni

PRAVA ISPRAVLJANJA, BRISANJA I PRIGOVORA

Pod uvjetima utvrđenim Uredbom, imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima od upravitelja, pravo na ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje njihove obrade, pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka te pravo na prenosivost svojih osobnih podataka.
Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka prekršila ili krši Uredbu, imate, između ostalog, pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.
Niste obvezni pružiti osobne podatke. Pružanje vaših osobnih podataka je nužni zahtjev za odgovor na vaše pitanje.