Piece PolyClean

PolyClean 6" - čistící fluidní lázeň

PolyClean 6"

Na rozdíl od jiných fluidních čistících lázní má Dynisco PolyClean 6L kompaktnější rozměry, díky kterým se vejde i na pracovní stůl ve Vaší laboratoři. Obsahuje pokročilé funkce a jsou bezpečnější než solné lázně s tepelnou odezvou, navíc je 2 až 3 rychlejší než vypalovací pece.
Díky konstrukci krycího víka nedochází ke ztrátě čistícího media. Médium je buď zablokováno víkem, nebo je zachyceno na krytu, z kterého následně spadne zpět do systému. Do fluidní čistící lázně můžete vložit všechny díly znečištěné od polymerů. PolyClean si poradí s téměř všemi známými termoplasty. Víko je opatřeno otvorem pro zavěšení volitelného koše, nebo systému pro uchycení čištěných dílů.
Volitelná podpěra snímačů ochrání elektroniku teplotních a tlakových snímačů před vlivem f luidní lázně. Hloubku ponoru snímačů lze snadně nastavit.

VÝKONOSTNÍ CHARAKTERISTIKY:

Teplotní rozsah:
50°C až 605°C
Pracovní rozměry (koše):
13,4 cm (průměr) x 15,2 cm (hloubka)
Typická stabilita v provozu: ±0.3°C
Kalibrovaná přesnost:
±2.0°C
  Doba ohřátí z okolní teploty na 600°C: 70 minut
  Doba ochlazování z 600°C na 200°C: 130  minut
  Výkon topení: 1 fáze, 50/60 Hz: 1920 watts
  Požadovaný tlak vzduchu a max. průtok: 30 PSI, 1.8 CFM (2.1 bar, 50 lpm)
  Celkové rozměry H x W x D:

38,1cm x 43,2cm x 33,0 cm

  Celková hmotnost včetně média: 20 kg - bez náplně 14.5 kg

ČISTÍCÍ MEDIUM:

Standardní čistící médium:  
Oxid Hlinitý 13 lbs. (5.9 Kg)

 

Certifikace | Schválení 
 

EU Declaration of Conformity

ISO 9001:2015

EAC - The Eurasian Conformity mark

RoHS Compliance Fact Sheet