Novinky

Charita má nový automobil

Pracovníci Charity mají pro své cesty na pomoc ostatním nové auto. Jsme rádi, že se dobrá věc podařila a že jsme se mohli podílet na financování tohoto vozu. Přejeme spoustu šťastných kilometrů bez nehod a spoustu úspěchu ve vaší činnosti. Není nic ušlechtilejšího než pomoc potřebným, děkujeme za Vaši práci ! 

Charita má nový sociální automobil

V minulém týdnu ředitel Charity Valašské Meziříčí Ing. Jiří Gavenda převzal z rukou zástupce reklamní agentury Kompakt spol. s r.o. klíče od nového sociálního automobilu, který bude sloužit v Pečovatelské službě Rožnov pod Radhoštěm.

V současné době má Charita k dispozici 43 automobilů, které jsou každodenně používány při poskytování celkem 19 sociálních a zdravotních služeb a k zajištění jejich provozu. Území naší působnosti je velmi rozsáhlé. Sahá od Horní Bečvy, Valašské Bystřice přes Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí po Kelč a Hranicko. Jsou to tři mikroregiony Valašskomeziříčsko – Kelečsko, Rožnovsko a Hranicko, kam Charita jezdí za svými klienty.

Dostupnost všem klientům je jednou z priorit terénních služeb. Jejich pracovnice však nejezdí pouze po „rovných“ cestách, službu je potřeba poskytnout i lidem na samotách, mnohdy v nepřístupném terénu a za každého počasí. Proto je nezbytné, aby auta měla vyhovující vybavení, bez kterého by poskytování služeb bylo velmi obtížné. Nejenže by bylo problematické především v zimním období dojet ke klientům v odlehlých částech regionu, ale také častá poruchovost by představovala velkou překážku v kvalitním a hlavně spolehlivém poskytování služby. Obměnou a doplněním vozového parku předcházíme právě tomuto riziku.

Děkujeme reklamní agentuře Kompakt spol. s r.o., manželům Tyroltovým a všem dárcům, kteří finančně přispěli k pořízení sociálního auta.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková