Blog

 Jsme rádi, že Vám můžeme poskytovat novinky z oblasti reologie a produktových inovací. Pokud budete mít dotazy, kontaktujte nás. Rádi se vašim dotazům budeme věnovat. 

Blog

Vítejte na našem blogu!

Zde najdete cenné informace, tipy a odborné rady z oblasti naší specializace. Naším cílem je poskytovat vám nejen kvalitní produkty, ale také znalosti, které vám pomohou optimalizovat vaše podnikání. Sledujte naše články, webináře a technické návody, které vám ušetří čas a zdroje, a podpoří váš růst a úspěch v konkurenčním prostředí. Ponořte se do světa inovací s námi a získejte náskok před konkurencí.
 

Jak změřit zdánlivou hustotu taveniny na kapilárním plastometru

Pomocí metody A/B je možné na kapilárním plastometru Dynisco naměřit hodnotu zdánlivé hustoty polymerní taveniny. Při metodě A/B je  Průtoková rychlost taveniny odvozená od metody A se rovná rovnici průtoku podle metody B a vyřeší se na zjevnou hustotu taveniny. Hodnota při provádění této zkoušky je získání platné zdánlivé hustoty taveniny, kterou lze později použít v sólo metodě B (nedochází k ručnímu řezání extrudátu nebo vážení ve způsobu B) k dosažení výsledků rovnocenných metodě A (provozovatel musí provést manuální řezy a zvážení vzorku metodou A).

 

Porušení klíče (zásad) v softwaru LabKars

Za posledních 20 let prošly přístroje Dynisco Polymer Test spoustu změnami, aby se přizpůsobilo rozvíjejícím technologickým požadavkům. Požadavky našich zákazníků pomohly definovat nejnovější revize našich laboratorních a online analytických zařízení a naším cílem je podporovat staré vybavení i naši aktuální nabídku produktů po mnoho dalších let.

Instalace softwaru LABKARS 3.92 na windows 10

Následující pokyny vám pomohou s instalací softwaru LABKARS (verze 3.92) v operačních systémech Windows 10.

Za předpokladu, že zákazník již úspěšně nainstaloval Excel (nebo office) na PC (registrační karta dodaná Dynisco, pokud zákazník zakoupil GP8000D), použijte prosím následující kroky k instalaci LABKARS 3.92

 

Chování tokové křivky polymerních materiálů

Toková křivka polymerních tavenin neboli viskozitní křivka (závislost smykového napětí na rychlosti smykové deformace v log-log měřítku) mají dvě odlišné chování, které popisuje Newtonuv a Mocninův zákon. Při velmi nízkých smykových rychlostech dominuje newtonovské chování, kde je viskozita nezávislá na rychlosti smykové deformace a přibližuje se hodnotě, která byla pojmenována jako viskozita s nulovou rychlostí. Poté se viskozita začne snižovat při určité kritické smykové rychlosti (y0). Při vyšších smykových rychlostech dominuje chování podle mocenského zákona, kde viskozita klesá se zvyšující se rychlostí smykové deformace se záporným sklonem (n-1). Parametr n byl pojmenován jako index newtonského chování.

 

Jak mohou rheologická data z kapilárního rometru přispět k lepšímu procesu vstřikování kovu (MIM)?

Vstřikování kovů (MIM) je pokročilý proces zpracování kovů pro výrobu dílů se složitými tvary a vysokými tolerancemi ze směsi polymerního pojiva a kovových částic / prášků ve specifických objemových poměrech (surovina). Flexibilita a hromadná výroba vstřikovacího procesu z něj činí skvělou náhradu tradičního metalurgického procesu, a proto se MIM v průmyslu stále více provádí pro velkoobjemovou výrobu kovových součástí.

Porozumění chování termoplastických materiálů při smykovém namáhání u výtlačného kapilárního plastometru

Chování termoplastických materiálů při smykovém namáhání lze charakterizovat provedením zkušební metody s poměrem průtoku (FRR) ve vytlačovacím plastometru (LMI). Tato zkušební metoda, která je v ASTM D1238 označena jako „Postup D“, je zkouškou s více závažími a je určena k získání dvou nebo tří průtoků při dvou nebo třech různých zátíženích/smykem (obvykle v poměru 10: 1) na jednu dávku materiálu (při stejné zkušební teplotě). Výsledky této zkoušky mohou být reprezentovány jako parametr FRR, což je bezrozměrné číslo a lze jej vypočítat vydělením hmotnostního průtoku taveniny (MFR) nebo objemového průtoku taveniny (MVR) při vyšším zkušebním zatížení pomocí MFR nebo MVR na nižší zkušební zatížení, viz níže:

Korelace viskozity polymerní taveniny PET na vnitřní viskozitu roztoku IV

Polyethylen tereftalát (PET) je hydroskopický polymer z rodiny polyesterů, která absorbuje a váže vlhkost na jejich molekulární strukturu, pokud je v okolním vzduchu. To má obrovský vliv na tokové chování a reologické parametry polymerní taveniny. Normálně vlhkost působí jako změkčovadlo a zvyšuje tekutost taveniny polymeru. Výsledkem je, že parametry indexu toku (MFR) u PET materiálů jsou silně ovlivněny jejich hladinou vlhkosti, které jsou podmíněné sušením a zřídka jsou poskytovány jejich dodavateli. Vnitřní viskozita (IV), se mezi výrobci PET běžně používá jako specifikace různých druhů PET. IV měření se normálně provádí rozpuštěním malého množství polymeru v příslušném rozpouštědle (např. Fenolu) při laboratorní teplotě. Výsledkem je, že parametr IV z viskozimetru zředěného roztoku není ovlivněn obsahem vlhkosti pryskyřice, což odstraňuje nutnost sušení vzorků před testy. Avšak tato metoda zahrnuje škodlivá rozpouštědla, bez kterých tyto měření nejsou možná. Jsou nákladná na pořízení i likvidaci. 

Charakterizace tepelné stability polymerních tavenin pomocí kapilárního rheometru

Test tepelné stability může stanovit odolnost polymerní taveniny vůči změně molekulární struktury při testovacích teplotách. Výsledky tohoto testu závisí na teplotě, době zdržení při této teplotě, složení materiálu, přítomnosti vlhkosti a/nebo kontaminaci. Je známo, že reologické vlastnosti polymeru, jmenovitě smyková viskozita, jsou velmi citlivé na změny molekulové hmotnosti polymeru, a proto sledování těchto parametrů v průběhu času může poskytovat informace o tepelné stabilitě polymeru.