Schválení a certifikáty

Seznam certifikátů a jejich významů pro případ, že si nejste jisti, co konkrétní logo certifikace představuje. Pokud máte dotaz ohledně certifikátů, kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Certifikáty a schválení

Poskytujeme komplexní seznam certifikačních log spolu s jejich významem, abychom našim zákazníkům usnadnili identifikaci a pochopení významu jednotlivých certifikací. V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů týkajících se certifikací je vám k dispozici náš tým odborníků, kteří vám poskytnou odborné poradenství a podporu. Neváhejte nás kontaktovat pro další informace a pomoc.

Prohlášení o shodě CE

Certifikát "CE" označuje, že výrobek splňuje požadavky Evropské unie na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro výrobky prodávané v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Tato certifikace zahrnuje ověření, že výrobek splňuje příslušné evropské směrnice a normy a že byl vyroben v souladu s normami na ochranu spotřebitele a životního prostředí. Výrobci musí pro své výrobky získat certifikát CE, aby je mohli prodávat v Evropské unii a EHP. Certifikace CE se vztahuje na mnoho typů výrobků, jako jsou elektronické a elektrické výrobky, hračky, zdravotnické prostředky, stavební materiály, spotřební zboží a mnoho dalších. Certifikace CE je důležitá pro spotřebitele, kteří si mohou být jisti, že výrobek, který kupují, je bezpečný a splňuje evropské normy a předpisy týkající se zdraví a životního prostředí.

1480 Indicator 1490 Indicator
BP420 & BP520 CE Exemption Mechanical Pressure Gauges
CE Exemption Various Pressure Transducers and Transmitters CMR
ECHO mA Output ECHO Voltage Output
EU Declaration of Conformity: LMI5500 Melt Flow Indexer FCR/FCR-R
Flush Mount mA Pressure Transmitters Flush Mount mV/V Pressure Transducers
LCR7000 LME, LEC, & TUS
LMI5000 mA Guardian
REACH Declaration of Conformity RoHS Declaration of Conformity
SPX Various Voltage Pressure Sensors
Vertex ViscoIndicator
ViscoSensor Voltage General

Certifikát jiskrové bezpečnosti ATEX

ATEX je certifikace pro výrobky určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato certifikace znamená, že výrobek splňuje specifické požadavky na bezpečnost a ochranu proti výbuchu stanovené v rámci Evropské unie. Certifikace ATEX je povinná pro všechny výrobky určené k použití v oblastech s nebezpečím výbuchu, jako jsou ropné rafinerie, chemické závody nebo důlní šachty. Pro získání certifikace ATEX musí výrobci splňovat přísné normy a předpisy týkající se konstrukce, materiálů a testování výrobků. Certifikace ATEX je proto zásadní pro zajištění bezpečnosti v nebezpečných pracovních prostředích a ochranu zdraví a životů zaměstnanců.

ATEX Intrinsic Safety Certificate SPX ATEX Intrinsic Safety Certificate Vertex
ATEX Quality Assurance Notification (QAN)  

Certifikát CSA o nevýbušnosti

Certifikace CSA je označení pro certifikační značku v Kanadě. Tento certifikační systém poskytuje výrobcům nezávislé hodnocení jejich výrobků z hlediska bezpečnosti, výkonu a dalších parametrů. Certifikace CSA potvrzuje, že výrobek splňuje přísné kanadské normy a bezpečnostní požadavky, a zajišťuje tak ochranu spotřebitelů a pracovníků. Výrobky certifikované organizací CSA jsou testovány a ověřovány v nezávislých laboratořích, aby bylo zajištěno, že splňují všechny požadavky na bezpečné používání. Tato certifikace je povinná pro mnoho výrobků prodávaných v Kanadě, včetně domácích spotřebičů, průmyslových strojů, zdravotnického vybavení a dalších.

CSA Explosionproof Certificate SPX 2 & 5 Series CSA Explosionproof Certificate SPX T (3 Series)

Certifikát jiskrové bezpečnosti EAC EX

Certifikace "EAC EX" je označení pro výrobky určené pro použití ve výbušném prostředí v Euroasijské celní unii. Tato certifikace potvrzuje, že výrobek splňuje specifické požadavky na bezpečnost a ochranu proti výbuchu stanovené Celní unií. Certifikace EAC EX je povinná pro všechny výrobky, které jsou určeny k použití v potenciálně nebezpečných oblastech, jako jsou petrochemické rafinerie, chemické závody nebo důlní šachty. Pro získání certifikace EAC EX musí výrobci splnit přísné normy a požadavky týkající se konstrukce, materiálů a testování jejich výrobků. Certifikace zajišťuje bezpečnost pracovníků a životního prostředí ve výbušném prostředí.
EAC EX Intrinsic Safety Certificate SPX EAC Ex Intrinsic Safety Certificate Vertex

SIL2 | PL'c' Schválení

Certifikace "SIL2 | PL'c'" označuje splnění požadavků na integritu bezpečnosti funkcí v průmyslových systémech a také bezpečnostních požadavků podle kategorie PL (Performance Level) normy EN ISO 13849-1. Tento systém kombinuje požadavky na integritu bezpečnosti funkcí podle IEC 61508 s požadavky na úroveň bezpečnosti podle EN ISO 13849-1. Certifikace SIL2 | PL'c' znamená, že výrobek nebo systém byl testován a ověřen tak, aby splňoval jak požadavky na integritu bezpečnosti, tak požadavky na úroveň výkonu bezpečnosti, což znamená, že má dostatečnou úroveň bezpečnosti pro použití v průmyslových aplikacích se středním až vysokým rizikem pro lidské životy a životní prostředí.

Exida SIL2 | PL'c' Approval PT46X4 TÜV SIL2 | PL'c' Certificate SPX
  TÜV SIL2 | PL'c' Certificate Vertex

Certifikát FM o nevýbušnosti

Certifikace "FM Explosionproof" označuje, že výrobek nebo zařízení byly testovány a ověřeny jako bezpečné pro použití v nebezpečném prostředí s rizikem výbuchu. Certifikaci uděluje nezávislá certifikační organizace FM Global, která testuje a ověřuje bezpečnost výrobků a zařízení v různých průmyslových odvětvích. Certifikace FM Explosionproof znamená, že výrobek nebo zařízení byly testovány a ověřeny jako odolné proti výbuchu, což znamená, že mohou zabránit šíření výbuchu a minimalizovat škody na majetku a osobách v okolí. Tato certifikace se obvykle používá pro elektrická zařízení, jako jsou světla, spínače, motory a další elektronické součásti používané v průmyslových aplikacích, jako jsou rafinérie, chemické závody a podobná prostředí.

FM Explosionproof Certificate SPX 2 & 5 Series FM Explosionproof Certificate SPX T (3 Series)

Certifikát jiskrové bezpečnosti IECEx

Certifikace "Jiskrová bezpečnost IECEx" označuje, že výrobek nebo systém je bezpečný pro použití v nebezpečných prostorech, kde existuje pravděpodobnost výbuchu. Jedná se o certifikaci podle mezinárodní normy IEC 60079-11, která stanovuje požadavky na konstrukci, zkoušení a ověřování bezpečnosti elektrických zařízení a součástí pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu. Certifikace "Jiskrová bezpečnost IECEx" znamená, že výrobek nebo systém byl testován a ověřen, aby splňoval bezpečnostní požadavky, což znamená, že je odolný proti výbuchu a minimalizuje riziko poškození majetku a zranění osob v nebezpečných oblastech. Jiskrová bezpečnost znamená, že vnitřní napětí a výkon výrobku jsou omezeny na bezpečnou úroveň, což minimalizuje riziko vznícení hořlavých plynů a par.

IECEx Intrinsic Safety Certificate SPX IECEx Intrinsic Safety Certificate Vertex
IECEx Quality Assurance Report (QAR)  

Certifikát ISO 17025

"Certifikát ISO 17025" je osvědčení, které potvrzuje, že laboratoř splňuje mezinárodní normu ISO 17025 pro zkušební a kalibrační laboratoře. Tato norma stanovuje požadavky na kvalitu a způsobilost laboratoří v oblasti zkušebních a kalibračních činností. Certifikace zahrnuje ověření, že laboratoř disponuje potřebným vybavením, personálem, procesy a dokumentací k provádění vědeckých zkoušek a kalibrací s vysokou přesností a spolehlivostí. Certifikace podle normy ISO 17025 zajišťuje, že výsledky zkoušek a kalibrací jsou přesné a platné, což je důležité pro zajištění kvality a spolehlivosti výrobků a služeb, které jsou v laboratoři zkoušeny a kalibrovány. Certifikace se často používá v průmyslu, výzkumu a vývoji, zdravotnictví a dalších oblastech, kde je vyžadována vysoká přesnost a spolehlivost výsledků zkoušek a kalibrací.

ISO 17025 Certificate  

Certifikát ISO 9001

"Certifikát ISO 9001" označuje, že společnost nebo organizace splňuje mezinárodní normu ISO 9001 pro řízení kvality. Tato norma stanovuje požadavky na kvalitu výrobků a služeb a zahrnuje požadavky na řízení procesů, dokumentaci, monitorování a zlepšování. Certifikace znamená, že společnost nebo organizace má zaveden systém řízení kvality a zajišťuje, že všechny procesy jsou řízeny tak, aby bylo dosaženo maximální kvality výrobků a služeb. Certifikace ISO 9001 je celosvětově uznávaná a používaná jako nástroj pro zlepšování kvality výrobků a služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků. Certifikace může být důležitá pro získávání zakázek a pro konkurenceschopnost společnosti na trhu.

ISO 9001 Certificate  

Certifikát jiskrové bezpečnosti KTL

The KTL Intrinsic Safety Certificate indicates that the product or equipment is safe for use in hazardous environments where there is a risk of explosion. This type of certification is provided by the Korea Testing Laboratory (KTL) and certifies that the product or equipment meets the requirements for intrinsic safety, which means that its design and operation minimize the risk of ignition of flammable gases and vapors. KTL Intrinsic Safety Certification is important for products and equipment that are used in industries such as oil refineries, chemical plants, mining industries and so on. This certification ensures that the product or equipment meets strict safety standards and is suitable for use in hazardous environments.
KTL Intrinsic Safety Certificate SPX  

Certifikát nehořlavosti NEPSI

Certifikát "NEPSI Flameproof Certificate" označuje, že výrobek nebo zařízení je bezpečné pro použití v nebezpečném prostředí, kde hrozí riziko vznícení hořlavých plynů a par. Tento certifikát vydává Národní centrum pro dohled a kontrolu ochrany proti výbuchu a bezpečnosti přístrojů (NEPSI) v Číně a potvrzuje, že výrobek nebo zařízení splňuje požadavky na odolnost proti výbuchu a minimalizuje riziko poškození majetku a zranění osob v okolí. Nehořlavost znamená, že konstrukce výrobku nebo zařízení minimalizuje riziko vznícení hořlavých plynů a par a zabraňuje šíření výbuchu mimo zařízení. Certifikace NEPSI Flameproof je důležitá pro výrobky a zařízení používané v průmyslových odvětvích, jako je těžba, rafinérie ropy, chemické závody a podobné obory. Tato certifikace zaručuje, že výrobek nebo zařízení splňuje přísné bezpečnostní normy a je vhodný pro použití v nebezpečném prostředí.

NEPSI Flameproof Certificate SPX 2 Series NEPSI Intrinsic Safety Certificate SPX 2 & 4 Series

Certifikát jiskrové bezpečnosti PCEC

"Certifikát jiskrové bezpečnosti PCEC" označuje, že výrobek nebo zařízení je bezpečné pro použití v nebezpečném prostředí s nebezpečím výbuchu. Tento certifikát vydává Singapurská petrochemická společnost (PCEC) a potvrzuje, že výrobek nebo zařízení splňuje požadavky na jiskrovou bezpečnost, což znamená, že jeho konstrukce a provoz minimalizují riziko vznícení hořlavých plynů a par. Certifikace jiskrové bezpečnosti PCEC je důležitá pro výrobky a zařízení používané v průmyslových odvětvích, jako jsou ropné rafinerie, chemické závody, těžební průmysl a podobné obory. Tato certifikace zaručuje, že výrobek nebo zařízení splňuje přísné bezpečnostní normy a je vhodný pro použití v nebezpečném prostředí.

PCEC Intrinsic Safety Certificate SPX 2, 3, 4 & 5 Series  

Ruský metrologický certifikát

"Ruský metrologický certifikát" je osvědčení, které potvrzuje, že výrobek nebo zařízení splňuje ruské normy a požadavky na měření a metrologii. Tento certifikát je vyžadován u mnoha výrobků prodávaných nebo používaných v Rusku a zaručuje, že výrobek nebo zařízení byly testovány a ověřeny ruskými orgány pro měření a metrologii. Ruský metrologický certifikát se týká přesnosti, spolehlivosti a kvality měření výrobku nebo zařízení a může být vyžadován pro různé výrobky, jako jsou elektronické váhy, teploměry, tlakoměry a další. Bez tohoto certifikátu může být prodej výrobku nebo zařízení v Rusku omezen nebo zakázán.

Russian Metrology Certificate MDT/MDA, SPX, Vertex Russian Metrology Certificate Pressure Transducers

Certifikace odolnosti proti výbuchu TS

"Certifikace TS Explosion Proof" je certifikace, která označuje, že výrobek nebo zařízení je bezpečné pro použití v nebezpečném prostředí s nebezpečím výbuchu. Tuto certifikaci uděluje společnost Technical Safety Services (TS) a potvrzuje, že výrobek nebo zařízení splňuje požadavky na odolnost proti výbuchu a minimalizuje riziko poškození majetku a zranění osob v okolí. Certifikace TS Explosion Proof se týká především elektrických zařízení používaných v průmyslových odvětvích, jako jsou ropné rafinerie, chemické závody, těžební průmysl a podobné obory. Tato certifikace zaručuje, že výrobek nebo zařízení splňuje přísné bezpečnostní normy a je vhodný pro použití v nebezpečném prostředí s přítomností hořlavých plynů a par.

TS Explosion Proof Certification  

Certifikát TÜV SIL2 | PL'c'

Certifikát "SIL2 | PL'c'" označuje, že výrobek nebo systém splňuje požadavky na funkce integrity bezpečnosti v průmyslových systémech na úrovni SIL2 a PL'c'. Jedná se o certifikaci podle mezinárodních norem, které definují požadavky na funkce integrity bezpečnosti v průmyslových systémech. SIL2 znamená Safety Integrity Level 2, což je úroveň integrity bezpečnosti, zatímco PL'c' označuje Performance Level "c", což je úroveň výkonu požadovaná pro funkci bezpečnostních komponent. Certifikace SIL2 | PL'c' znamená, že výrobek nebo systém byl testován a ověřen tak, aby splňoval požadavky na funkce integrity bezpečnosti na těchto úrovních. Tato certifikace je důležitá pro výrobky a systémy používané v průmyslových odvětvích, jako jsou těžební průmysl, chemické závody, potravinářství, energetika a další. Certifikace SIL2 | PL'c' zaručuje, že výrobek nebo systém splňuje přísné bezpečnostní normy a je vhodný pro použití v prostředí s mírným až středním rizikem pro lidský život a životní prostředí.

TÜV SIL2 | PL'c' Certificate SPX TÜV SIL2 | PL'c' Certificate Vertex

Oznámení Spojeného království o zajištění kvality (QAN)

Certifikace "EX od UK Quality Assurance Notification (QAN)" označuje, že organizace splňuje požadavky na zajištění kvality pro zařízení určená pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (Ex) v souladu s mezinárodními normami a směrnicemi, jako je ATEX. Certifikace QAN pro systémy a zařízení Ex se týká procesů řízení kvality a zahrnuje ověření návrhu, výroby, instalace a servisu zařízení určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Certifikace EX od britské organizace Quality Assurance Notification (QAN) se vztahuje na organizace, které vyrábějí, dodávají a servisují zařízení pro průmyslová odvětví, jako je těžební průmysl, chemický průmysl, energetika a další oblasti, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Tato certifikace pomáhá zajistit, že zařízení má dostatečnou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti pro použití v nebezpečných oblastech.

UK Quality Assurance Notification (QAN) UKEX Intrinsic Safety Certificate SPX
UKEX Intrinsic Safety Certificate Vertex  

Schválení UL

Certifikace "UL Approval" označuje, že výrobek splňuje požadavky na bezpečnost a spolehlivost podle norem Underwriters Laboratories (UL). Tato organizace poskytuje nezávislou certifikaci pro různé výrobky, včetně elektroniky, spotřebičů, stavebních materiálů a mnoha dalších. Certifikace UL Approval zahrnuje testování výrobků z různých hledisek, jako je elektrická bezpečnost, požární odolnost, chemická odolnost a další. Certifikace UL Approval znamená, že výrobek prošel přísným testováním a splňuje požadavky UL na bezpečnost a spolehlivost. Tato certifikace je důležitá pro výrobce a prodejce, kteří chtějí mít jistotu, že jejich výrobky splňují bezpečnostní normy a jsou vhodné pro použití v různých oblastech. Certifikace UL Approval je často vyžadována v Severní Americe a mnoha dalších zemích jako důkaz shody s bezpečnostními normami a kritérii.

UL Approval 1490 Indicator UL Approval 1496 | 1498 Series
UL Approval ATC990 Controller UL Approval UPR900