Reklamace

Přehled záruk, které společnost Dynisco poskytuje na své produkty, a záruk, které společnost Azurr-Technology poskytuje svým zákazníkům.

Chcete-li výrobek reklamovat, kontaktujte nás na telefonu +420 571 647 228, popřípadě +420 571 647 310, kde Vám sdělíme bližší podrobnosti a postup.

Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se projeví v rámci běžného provozu. Při mechanickém poškození, neodborné instalaci či nevhodném používání bohužel nemůžeme garantovat uznání reklamace. Míru poškození posuzuje výrobní továrna v Německu, v případě uznání požadavku obdržíte nový přístroj. Příklady defektů tlakových snímačů a jejich nejčastější příčiny naleznete na následujících fotografiích.

Reklamace se snažíme vždy vyřídit v nejkratším možném termínu, abychom zamezili výpadkům ve výrobě. Kontaktujte nás a společně nalezneme řešení, které Vám případě nenadálé poruchy umožní minimalizovat negativní dopady.