Polymer Test

  1. Laboratorní systémy
  2. On-line systémy

Kapilární plastometr LMI 5500

LMI 5500 je novinkou na trhu. Tento plastometr disponuje řadou nových funkcí oproti svému předchůdci, avšak jeho snadné používání a přesné vyhodnocování naměřených dat zůstalo zachováno. 

Splňuje normy: 
ASTM D1238 a D3364, ISO 1133-1,2, BS 2782, DIN 53735, JIS K7210.

 

Hmotnostní index - MFR

Objemový index - MVR

Poměrový index - FRR

Vnitřní viskozita - IV

Tavná hustota

Smyková viskozita

Rychlost smyk. deformace

USB, Tiskárna, Cloud

WIFI

CE EAC RoHS Wifi Cloud ISO9001 ISO 17025 ISO 1133 ASTM D1238

Kapilární plastometr LMI 5000

Jednoduché a intuitivní ovládání. Výsledky jsou zobrozovány po ukončení měření na displeji přístroje, možnost odeslat na USB, Tiskárnu nebo do softwaru. Všechny volitelné rozšíření plastometru je možné doinstalovat i dodatečně. 

Plastometr poskytuje výsledky v podobě MFR, MVR, Melt Density, IV, Shear Viscosity a Shear Rate.

 

Splňuje normy: 
ASTM D1238 a D3364, ISO 1133, BS 2782, DIN 53735, JIS K7210.

Hmotnostní index - MFR

Objemový index - MVR

Poměrový index - FRR

Vnitřní viskozita - IV

Tavná hustota

Smyková viskozita

Rychlost smyk. deformace

USB, Tiskárna, Software

CE EAC ISO9001 RoHS ISO 1133 ASTM D1238

Kapilární reometr LCR 7000

Nová řada Kapilárních reometrů LCR 7000  nabízí řadu nových vlastností a splňuje požadavky 24 hodinového provozu při zachování nejvyšší možné přesnosti, opakovatelnosti a citlivosti. Rheometry řady LCR jsou všestranné a snadno použitelné, ale nabízejí nejsložitější metody určenou charakterizaci polymeru, analýzu dat a možnosti reportingu. Řada LCR může být použita se standardním siloměrem a tlakovým snímačem namontovaným v komoře reomteru.

 

Splňuje normy:
DIN ISO-11433, DIN-53014, DIN-54811, ASTM-D3835

Digitální kalibrace

Vyšší rozsah měřící síly

Bagleyova korekce

Rabinowitschova korekce

Arrehniusova teplota

Teplotně časová závislost

Kritické smykové napětí

Korelace vnitřní viskozity (IV)

45 dat smykového napětí

Jedinečné algoritmy

Rozsah až 500°C 

CE EAC RoHS ISO9001 ISO 17025 ISO ASTM

Granulátor MiniGran

MiniGran je laboratorní granulátor navržený pro granulaci menších plastových dílů. Díky kompaktním rozměrům lze tento granulátor umístit téměř kdekoli a proto je velmi vhodný pro laboratorní aplikace. Granulátor je vhodný pro všechny druhy plastů, díky nízkým otáčkám rotoru se zpracovávají plastové materiály na vysoce kvalitní recyklát s nízkou prašností.

Kompaktní rozměry

Laboratorní verze

Nízká spotřeba

Nože Chevron

Eliminace hluku

Vyměnitelné síta

Velikost otvoru 3-5mm

CE EAC ISO9001 RoHS

LME - Laboratorní míchací extruder

LME - Laboratory Mixing Extruder. Tento malý michací extrůder je velmi oblíbený obzvláště pro vývojové laboratoře, protože je schopný pracovat jen s minimálním množstvím materiálu a to v řádech gramů. Umožňuje otestovat vlastnosti materiálu ještě před zpracováním ve velkých extruderech. Speciální rotační konstrukce umožňuje velmi jednoduché čištění a tím šetří Váš čas.

Třídílný systém

Extruder

Odtah

Granulátor

4 typy vyt. hlavy

Dvě teplotní zóny

Max. 400°C

Volitelné otáčky

Chlazená násypka

CE EAC RoHS ISO9001

ViscoIndicator

Speciálně určený pro průmysl termoplastických polymerů, ViscoIndicator poskytuje průběžné měření indexu toku taveniny, zdánlivé viskozity nebo vnitřní viskozity přímo na extruderu.

ViscoIndicator duplikuje zkušební podmínky laboratorního přístroje pro měření indexu toku taveniny (MFR) nebo kapilárního reometru. Měření viskozity taveniny, jako je index toku taveniny a vnitřní viskozita (IV), jsou primární specifikaci termoplastických polymerů.

Connection instead of pressure sensor

Windows ™ 10 IoT

Continuous MFR indication

Continuous indication of shear viscosity

Continuous indication of intrinsic viscosity

Vertex mercury-free sensors

Easy installation

Easy integration

Quick capillary change

CE EAC ISO9001 RoHS

ViscoSensor

Speciálně konstruovaný pro průmysl termoplastických polymerů. ViscoSensor poskytuje kontinuální měření indexu toku taveniny nebo zdánlivé viskozity popřípadě vnitřní viskozity (IV) přímo na výrobní lince. 
 

Splňuje normy: On-line ASTM D1238 index toku taveniny , ISO 1133, or JIS K 7210

 Připojení pomocí  M18 nebo příruby

Efektivní řešení pro sledování online parametrů

Měřený polymer se vrací zpět do oběhu

ASTM D1238, ISO 1133, or JIS K 7210

On-line smyková viskozita a vnitřní viskozita (IV)

Jednoduchá kalibrace

2 Vertex snímače pro nejvyšší přesnost

CE EAC ISO9001 RoHS

CMR IV - Rheometer

Dynisco CMR je speciálně vyvinut pro průmysl termoplastických polymerů a mmůže být konfigurován i pro měření indexu toku taveniny, indexu toku taveniny s vysokým / nízkým zatížením, zdánlivých viskozit nebo provádění dalších požadovaných testů.
Systém CMR se skládá ze dvou částí: hlava reometru připojená přímo k procesu, která sbírá vzorky, podmínky a měření indexu toku polymerní taveniny a RCU (řídící jednotka reometru), která řídí parametry testu CMR (teplota, tlak, rychlost ) a poskytuje výstupy výpočetních výsledků a komunikaci s externím distribuovaným řídicím systémem, pokud je to nutné.

On-line měření 

Export dat pomocí mA signálu nebo RS232

Zákaznická řešení

Systém určený i do míst s nebezpečím výbuchu

Použity snímače Vertex® pro vysokou přesnost

Rozsah dávkovacích čerpadel pro konkrétní aplikace

Jednoduchá kalibrace

Alarmový systém

Robustní průmyslový design

CE EAC EX ATEX
ISO9001 RoHS

FCR-R - Rheometer

Řada Dynisco FCR-R je speciálně navržena pro průmysl výroby syntetických vláken a může být konfigurována tak, aby měřila rozsah zdánlivých smykových viskozit, duálního index toku taveniny a viskozity za pomocí Cogswellovy rovnice. Systém pracuje s dvěma různými nebo stejnými kapilárami současně.

On-line zdánlivé viskozity při široké smykové rychlostirozsah

Unikátní dvojitá kapilární konstrukce s vratným proudem

On-line měření vlastností prodloužení polymeru

Výměna dat analogovými a digitálními vstupy / výstupy

Jednoduchá kalibrace

CE EAC EX ATEX
ISO9001 RoHS

Měření kyslíkového čísla - LOI

Moderní LKČ komora pro měření limitního kyslíkového čísla přesně určí relativní hořlavost plastů a jiných materiálů. Vyhovuje normě ASTMD 2863, ISO 4589-1, ISO 4589-2. LKČ komora firmy Dynisco umožňuje bezpečné určení relativní horlavosti materiálů metodou meření minimální koncentrace kyslíku potřebné k hoření. 

Snadná obsluha

Rovnoměrná spalovací atmosféra

Dvojité průtokoměry plynu s regulačními jehlovými

Dvojité tlakoměry na plyn (0-100 psi)

Pevný držák vzorků

Volitelný detektor hustoty kouře

CE ISO ASTM

Výtlačný kapilární plastometr LMI 4000

Plastometr poskytuje výsledky v podobě MFR, MVR, Melt Density, IV, Shear Viscosity a Shear Rate.

Splňuje normy: 
ASTM D1238 a D3364, ISO 1133, BS 2782, DIN 53735, JIS K7210.

Hmotnostní index - MFR

Objemový index - MVR

Poměrový index - FRR

Vnitřní viskozita - IV

Tavná hustota

Tiskárna, Software

CE EAC RoHS ISO9001 ISO 17025 ISO 1133 ASTM D1238