On-line systémy

  1. Laboratorní systémy
  2. On-line systémy

ViscoSensor

Speciálně konstruovaný pro průmysl termoplastických polymerů. ViscoSensor poskytuje kontinuální měření indexu toku taveniny nebo zdánlivé viskozity popřípadě vnitřní viskozity (IV) přímo na výrobní lince. 
 

Splňuje normy: On-line ASTM D1238 index toku taveniny , ISO 1133, or JIS K 7210

Připojení pomocí M18 nebo příruby

Efektivní řešení pro kontrolu

Polymer se vrací zpět do oběhu

ASTM D1238, ISO 1133, or JIS K 7210

Smyková viskozita i vnitřní viskozita (IV)

Jednoduchá kalibrace

2 Snímače Vertex

Dynisco Cloud

CE EAC ISO9001 RoHS

CMR IV - Rheometer

Dynisco CMR je speciálně vyvinut pro průmysl termoplastických polymerů a mmůže být konfigurován i pro měření indexu toku taveniny, indexu toku taveniny s vysokým / nízkým zatížením, zdánlivých viskozit nebo provádění dalších požadovaných testů.
Systém CMR se skládá ze dvou částí: hlava reometru připojená přímo k procesu, která sbírá vzorky, podmínky a měření indexu toku polymerní taveniny a RCU (řídící jednotka reometru), která řídí parametry testu CMR (teplota, tlak, rychlost ) a poskytuje výstupy výpočetních výsledků a komunikaci s externím distribuovaným řídicím systémem, pokud je to nutné.

On-line měření 

Volitelné výstupy

Systém určený i do provozu s nebezpečím výbuchu

Snímače Vertex

Volitelná zubová čerpadla

Jednoduchá kalibrace

Alarmový systém

Robustní průmyslový design

Dynisco Cloud

CE EAC EX ATEX
ISO9001 RoHS

ViscoIndicator

Speciálně určený pro průmysl termoplastických polymerů, ViscoIndicator poskytuje průběžné měření indexu toku taveniny, zdánlivé viskozity nebo vnitřní viskozity přímo na extruderu.

ViscoIndicator duplikuje zkušební podmínky laboratorního přístroje pro měření indexu toku taveniny (MFR) nebo kapilárního reometru. Měření viskozity taveniny, jako je index toku taveniny a vnitřní viskozita (IV), jsou primární specifikaci termoplastických polymerů.

Připojení místo snímače tlaku

Windows™ 10 IoT

Průběžná indikace MFR

Průběžná indikace smykové viskozity

Průběžná indikace vnitřní viskozity

Bezrtuťové senzory Vertex

Snadná instalace

Snadná integrace

Rychlá výměna kapiláry

Dynisco Cloud

CE EAC ISO9001 RoHS

FCR-R - Rheometer

Řada Dynisco FCR-R je speciálně navržena pro průmysl výroby syntetických vláken a může být konfigurována tak, aby měřila rozsah zdánlivých smykových viskozit, duálního index toku taveniny a viskozity za pomocí Cogswellovy rovnice. Systém pracuje s dvěma různými nebo stejnými kapilárami současně.

On-line zdánlivé viskozity při široké smykové rychlostirozsah

Unikátní dvojitá kapilární konstrukce s vratným proudem

On-line měření vlastností prodloužení polymeru

Výměna dat analogovými a digitálními vstupy / výstupy

Jednoduchá kalibrace

Dynisco Cloud

CE EAC EX ATEX
ISO9001 RoHS