On-line systémy

  1. Laboratorní systémy
  2. On-line systémy

ViscoIndicator

Speciálně určený pro průmysl termoplastických polymerů, ViscoIndicator poskytuje průběžné měření indexu toku taveniny, zdánlivé viskozity nebo vnitřní viskozity přímo na extruderu.

ViscoIndicator duplikuje zkušební podmínky laboratorního přístroje pro měření indexu toku taveniny (MFR) nebo kapilárního reometru. Měření viskozity taveniny, jako je index toku taveniny a vnitřní viskozita (IV), jsou primární specifikaci termoplastických polymerů.

Connection instead of pressure sensor

Windows ™ 10 IoT

Continuous MFR indication

Continuous indication of shear viscosity

Continuous indication of intrinsic viscosity

Vertex mercury-free sensors

Easy installation

Easy integration

Quick capillary change

CE EAC ISO9001 RoHS

ViscoSensor

Speciálně konstruovaný pro průmysl termoplastických polymerů. ViscoSensor poskytuje kontinuální měření indexu toku taveniny nebo zdánlivé viskozity popřípadě vnitřní viskozity (IV) přímo na výrobní lince. 
 

Splňuje normy: On-line ASTM D1238 index toku taveniny , ISO 1133, or JIS K 7210

 Připojení pomocí  M18 nebo příruby

Efektivní řešení pro sledování online parametrů

Měřený polymer se vrací zpět do oběhu

ASTM D1238, ISO 1133, or JIS K 7210

On-line smyková viskozita a vnitřní viskozita (IV)

Jednoduchá kalibrace

2 Vertex snímače pro nejvyšší přesnost

CE EAC ISO9001 RoHS

CMR IV - Rheometer

Dynisco CMR je speciálně vyvinut pro průmysl termoplastických polymerů a mmůže být konfigurován i pro měření indexu toku taveniny, indexu toku taveniny s vysokým / nízkým zatížením, zdánlivých viskozit nebo provádění dalších požadovaných testů.
Systém CMR se skládá ze dvou částí: hlava reometru připojená přímo k procesu, která sbírá vzorky, podmínky a měření indexu toku polymerní taveniny a RCU (řídící jednotka reometru), která řídí parametry testu CMR (teplota, tlak, rychlost ) a poskytuje výstupy výpočetních výsledků a komunikaci s externím distribuovaným řídicím systémem, pokud je to nutné.

On-line měření 

Export dat pomocí mA signálu nebo RS232

Zákaznická řešení

Systém určený i do míst s nebezpečím výbuchu

Použity snímače Vertex® pro vysokou přesnost

Rozsah dávkovacích čerpadel pro konkrétní aplikace

Jednoduchá kalibrace

Alarmový systém

Robustní průmyslový design

CE EAC EX ATEX
ISO9001 RoHS

FCR-R - Rheometer

Řada Dynisco FCR-R je speciálně navržena pro průmysl výroby syntetických vláken a může být konfigurována tak, aby měřila rozsah zdánlivých smykových viskozit, duálního index toku taveniny a viskozity za pomocí Cogswellovy rovnice. Systém pracuje s dvěma různými nebo stejnými kapilárami současně.

On-line zdánlivé viskozity při široké smykové rychlostirozsah

Unikátní dvojitá kapilární konstrukce s vratným proudem

On-line měření vlastností prodloužení polymeru

Výměna dat analogovými a digitálními vstupy / výstupy

Jednoduchá kalibrace

CE EAC EX ATEX
ISO9001 RoHS