On-line systémy

  1. Laboratorní systémy
  2. On-line systémy

ViscoSensor

ViscoSensor je inovativní produkt určený pro monitorování a kontrolu kvality zpracovávaného polymeru v reálném čase přímo na lince. Je navržen tak, aby poskytoval přesné a aktuální informace o reologických parametrech taveniny. S jeho pomocí lze optimalizovat procesy a zlepšit kvalitu výsledného produktu.

 

Procesní připojení přes standardní montážní otvor M18x1,5 nebo přírubu

Efektivní řešení pro kontrolu kvality v reálném čase

Měřený polymer se vrací zpět do procesu

Smyková viskozita a vnitřní viskozita (IV)

Index toku taveniny

Snadná kalibrace

2 Vertex snímače pro nejvyšší přesnost

Dynisco Cloud

CE EAC ISO9001 RoHS

ViscoIndicator

Speciálně určený pro průmysl termoplastických polymerů, ViscoIndicator poskytuje průběžné měření indexu toku taveniny, zdánlivé viskozity nebo vnitřní viskozity přímo na extruderu.

ViscoIndicator duplikuje zkušební podmínky laboratorního přístroje pro měření indexu toku taveniny (MFR) nebo kapilárního reometru. Měření viskozity taveniny, jako je index toku taveniny a vnitřní viskozita (IV), jsou primární specifikaci termoplastických polymerů.

Připojení místo snímače tlaku

Windows™ 10 IoT

Průběžná indikace MFR

Průběžná indikace smykové viskozity

Průběžná indikace vnitřní viskozity

Bezrtuťové senzory Vertex

Snadná instalace

Snadná integrace

Rychlá výměna kapiláry

Dynisco Cloud

CE EAC ISO9001 RoHS

CMR IV - Rheometer

Dynisco CMR je speciálně vyvinut pro průmysl termoplastických polymerů a mmůže být konfigurován i pro měření indexu toku taveniny, indexu toku taveniny s vysokým / nízkým zatížením, zdánlivých viskozit nebo provádění dalších požadovaných testů.
Systém CMR se skládá ze dvou částí: hlava reometru připojená přímo k procesu, která sbírá vzorky, podmínky a měření indexu toku polymerní taveniny a RCU (řídící jednotka reometru), která řídí parametry testu CMR (teplota, tlak, rychlost ) a poskytuje výstupy výpočetních výsledků a komunikaci s externím distribuovaným řídicím systémem, pokud je to nutné.

On-line měření 

Volitelné výstupy

Systém určený i do provozu s nebezpečím výbuchu

Snímače Vertex

Volitelná zubová čerpadla

Jednoduchá kalibrace

Alarmový systém

Robustní průmyslový design

Dynisco Cloud

CE EAC EX ATEX
ISO9001 RoHS

FCR-R - Rheometer

Řada Dynisco FCR-R je speciálně navržena pro průmysl výroby syntetických vláken a může být konfigurována tak, aby měřila rozsah zdánlivých smykových viskozit, duálního index toku taveniny a viskozity za pomocí Cogswellovy rovnice. Systém pracuje s dvěma různými nebo stejnými kapilárami současně.

On-line zdánlivé viskozity při široké smykové rychlostirozsah

Unikátní dvojitá kapilární konstrukce s vratným proudem

On-line měření vlastností prodloužení polymeru

Výměna dat analogovými a digitálními vstupy / výstupy

Jednoduchá kalibrace

Dynisco Cloud

CE EAC EX ATEX
ISO9001 RoHS