Kontrola snímačů

Ověřování a kontrola snímačů tlaku Dynisco

Ověřování snímačů tlaku taveniny

Nabízíme vám možnost Sensor Care, která vám pomůže překonat problémy se senzory, které se zdají být funkční, ale poskytují nesprávné výsledky. Každý senzor je náchylný k poškození, ale naše služba vám pomůže najít optimální řešení. Na základě poškození jsme schopni doporučit nový snímač, který tyto problémy nebude vykazovat. Můžeme použít odolnější povrchovou úpravu, chemicky odolnou úpravu, jiný tlakový rozsah nebo příslušenství, které chrání senzory před dalším poškozením a prodlužuje jejich životnost.

Díky našim dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem dokážeme identifikovat i drobné nedostatky v chování snímačů tlaku nebo teploty, které mohou mít významný vliv na výkon vašeho zařízení. Pokud máte potíže s údržbou, čištěním nebo instalací snímačů, rádi vám poskytneme užitečné rady a předvedeme, jak snadno lze tlakové snímače čistit (bez abrazivních prostředků) a jak snadno lze pomocí správných nástrojů vyčistit montážní otvor.

Díky této službě můžete minimalizovat nebo zcela odstranit příčiny poškození snímače. Díky naší péči o senzory se můžete spolehnout, že vaše zařízení bude mít nejlepší možný výkon a životnost. Rádi vám pomůžeme vyřešit veškeré problémy se snímači tlaku, abyste se mohli plně soustředit na své potřeby. Zvýšíme spolehlivost vašich senzorů a minimalizujeme čas a náklady spojené s opravami.

Jak správně zabalit snímač tlaku pro přepravu?

Ačkoli se to na první pohled nezdá, snímač tlaku je velmi choulostivý výrobek. Jeho nejzranitelnější částí je membrána. Před odesláním snímače k nám doporučujeme membránu chránit ochranným krytem nebo silnou vrstvou papírové pásky, aby nedošlo k jejímu poškození během přepravy. Pokud senzor obsahuje pružnou kapiláru, je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejímu výraznému ohnutí, které by mohlo mít za následek poškození nebo zlomení kapiláry.

Vložte snímač do krabice s vhodnou výplní, například polystyrenovými kuličkami, a přiložte dokument popisující závadu. Pokud se problém vyskytl opakovaně, doporučujeme našim technikům co nejpodrobněji popsat, jak k poškození senzoru pravděpodobně došlo. To nám umožní lépe pochopit situaci a minimalizovat potřebu dalších dotazů.


Jak dlouho trvá proces ověření zařízení?

Na požádání vám rádi poskytneme náklady na ověření vašeho zařízení. Náklady se liší v závislosti na konkrétním zařízení a jeho modelové řadě. Pokud je snímač poškozen, opravíme jej, pokud to bude možné. V případě, že bude nutná nákladnější oprava, budeme vás před dalším postupem kontaktovat a projednáme s vámi další postup.


Upozornění:

Po předání zásilky dopravci nemůže naše společnost datum doručení nijak ovlivnit. Proto v objednávce uveďte telefonní kontakt. Tento kontakt bude uveden na štítku s doručovací adresou. V případě jakýchkoli problémů s doručením vás může kontaktovat přímo dopravce. Jsme schopni zajistit také expresní doručení, tato služba je však zpoplatněna na základě tarifů našich dopravců.


Kontaktujte nás:

Field Service Technician

Jan Šimurda
kontaktní QR kód

Tel.:+420 571 647 310
Mobile: +420 773 616 601
E-mail: simurda@azurr-tech.cz

Calibration Technician

Zbyněk Štamposký
kontaktní QR kód

Tel.:+420 571 647 310
Mobile: +420 606 337 879
E-mail: stamposky@azurr-tech.cz