Školení a obsluha

Školení pro vlastníky produktů Dynisco. Nabízíme školení, poradenství a podporu v oblasti testování a průběžného sledování kvality polymerů.

Školení a služby

Spolu s nákupem našich výrobků nabízíme možnosti školení pro vaše zaměstnance a kolegy. Délka školení se může výrazně lišit v závislosti na způsobu použití, vybavení a kvalifikaci zaměstnanců. Školení se skládá z teoretické i praktické části, kde lze teoretické znalosti ověřit a propojit s praktickými zkušenostmi.

Následně po školení je k dispozici telefonická podpora, kterou označujeme jako zákaznický servis. Takže i v případě, že po školení vyvstanou další otázky nebo budete potřebovat odbornou radu, rádi vám pomůžeme.

Kde školení probíhá?

Školení obvykle probíhá u zákazníka, kde je zařízení nebo systém instalován. V případě laboratorního vybavení musí být k dispozici analytické váhy s minimální přesností 0,000 g. V tomto případě se nejprve zaměříme na popis zařízení a teoretickou přípravu obsluhy. Poté přecházíme k praktickému školení, kde provádíme zkoušky, předvádíme programování a porovnáváme výsledky měření s certifikáty polymerních materiálů. Nakonec učíme jednotlivé uživatele manuálně pracovat se zařízením, abychom se ujistili, že mu rozumí, a ověřili, že obsluha pracuje se systémem správně. Důležitou součástí kurzu je také údržba a čištění zařízení. Závěrečnou částí školení je zodpovězení všech otázek a závěrečná diskuse.
U rozsáhlejších systémů, jako je například průběžná kontrola kvality výroby prostřednictvím online systémů, je školení více individuální a závisí na připravenosti systému zákazníka. Systém nelze školit a provozovat bez stabilního provozu. Tato školení trvají déle než školení laboratorních zařízení.

Jaká je časová náročnost školení?

Doba potřebná pro školení na laboratorním vybavení se obvykle pohybuje mezi 2 až 4 hodinami. Tyto hodiny se mohou lišit v závislosti na zkušenostech obsluhy, zpracovávaných materiálech a poskytnutém vybavení. Některé systémy jsou automatizované a jiné manuální a čas potřebný pro automatizovaný systém se může výrazně lišit od manuálního systému v závislosti na dovednostech obsluhy. Školení není ukončeno, dokud si školitel není jistý, že zařízení je obsluhováno správně a výsledky mají smysluplný charakter. Pokud zákazník systému nerozumí, školení se neukončí, dokud není dosaženo spolehlivého provozu se zařízením.

Jak dosáhnout nejlepších výsledků?

Jedná se o laboratorní přístroj, což znamená, že je nezbytné, aby obsluha, která bude s přístrojem pracovat, chápala souvislosti své práce a prováděla ji s maximální pečlivostí. Pokud se má mezi systémy střídat velký počet operátorů, je vhodné zvážit automatizaci systému. Všem našim zákazníkům je k dispozici technická podpora, která je schopna operátorům poradit jak v technických otázkách, tak v oblasti reologie.

Jak vzniká osnova kurzu?

Obsah kurzu je vytvořen na základě norem pro dané zařízení. Proces je standardizován tak, aby odpovídal specifikacím zařízení. Školení vás provede všemi aspekty používání této technologie, od teoretických základů a souvislostí až po praktické aspekty, jako je údržba a důsledky používání. Tímto způsobem zajistíme, že budete komplexně rozumět všem aspektům používání zařízení.


Žádost o školení

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.