Elastomer zubová čerpadla

  1. Elastomer zubová čerpadla
  2. Chemické a industriální čerpadla
  3. Čerpadla k produkci polymeru
  4. Extruzní čerpadla taveniny

Elastomer zubová čerpadla

Více než 100 let vyvinula a vyrábí MAAG čerpadla ve svém sídle ve Švýcarsku. MAAG se pyšní svou hlavní kompetencí - vývojem a výrobou zubových čerpadel pro polymery, chemikálie a maziva a filtračních systémů pro výrobu a zpracování plastů. V současné době je MAAG jedním z předních světových výrobců elastomerových vytlačovacích čerpadel, termoplastů, vytlačovacích čerpadel, průmyslových čerpadel, chemických čerpadel a tavicích čerpadel pro výrobu polymerů. Díky dlouholetým zkušenostem s výrobou a hlubokému pochopení procesů výroby a zpracování polymerů lze optimálně přizpůsobit zubová čerpadla všech typů individuálním požadavkům zákazníků. Technické know-how a schopnost reagovat na specifické požadavky zákazníků umožňují dosáhnout co nejvyšší efektivity pro daný průmyslový proces. Maximální životnost čerpadel MAAG a tavicích čerpadel a minimální prostoje jsou velkou zárukou úspěšného provozu průmyslových zařízení. ​

 

Extrex® RV/RB

Čerpadlo pro průmysl zpracování elastomeru

Pokud jde o výrobu profilů včetně filtračních systémů, jsou na čerpací konzistenci a vytlačovací linky kladeny vysoké požadavky. Nová řada zubových čerpadel extrex® RV / RB od MAAG zvyšuje výkon zubových čerpadel pro vytlačování elastomerů a posouvá jí na novou úroveň jak z hlediska hospodárnosti, tak technologie zpracování. Kvalita produktu je zaručena stabilním vytlačováním, nejnižšími tolerančními odchylkami a dosažením stability procesu v krátkém čase.

Optimalizované průtokové kanály

Vysoce účinné samočisticí vlastnosti

Nízká pulzace

Kompaktní design

Jemný tlakový nárůst 

Minimální nárust teploty

Provoz zcela bez lekáží

Extrex⁶ ER

Pomocné čerpadlo pro průmysl zpracování elastomeru

Elastomerní zpracování vyžaduje zařízení s pozitivním posunem, které jemně dopravují vysoce viskózní gumu systémem. Speciálně navržená konstrukce zubů s nízkou kompresí umožňuje přenosovému, přídavnému nebo dávkovacímu zubovému čerpadlu extrex® ER dosáhnout vysokého tlaku i nízkého střihu.
Gumová směs je dopravována konstantním a přesným tokem i při vysokých výtlačných tlacích - a to také pro extrémně suché nebo lepkavé směsi, kde dřívější generace čerpadel dosáhly svých limitů kvůli popálení. Jejich stejně vysoká účinnost a dlouhá životnost se navíc bezkonkurenčně rozšíří díky sníženému vnitřnímu tření.

Optimalizované průtokové kanály

Vysoce účinné samočisticí vlastnosti

Nízká pulzace čerpání i při vysokých rozdílových tlacích

Kompaktní design

Jemný tlakový nárůst 

Minimální nárust teploty

Provoz zcela bez lekáží