Tlakové snímače

Tyto články vám mohou objasnit, proč dochází k poruchám nebo poškozením snímačů. Ne vždy je to nevyhnutelný proces, aproto vám tyto znalosti mohou ušetřit spoustu práce i finančních prostředků.

Dodáním produktů to nekončí...

Našim úkolem není pouze dodat kvalitní produkt, snažíme se pomáhat tím, že vám předáme naše znalosti a zkušennosti. Tím šetříme váš čas i finance a umožňujeme vám soustředit se na jiné důležité věci týkající se vašeho firemního byznysu.

 

                                    
  1. Tlakové snímače
  2. Polymer Test
  3. Reologie
  4. Příručky
  5. Webináře
  6. Technické návody
  7. FAQ - Často kladené dotazy

Hodnoty indikačních přístrojů Dynisco

Přístroje ve variantě (indikátor nebo regulátor), přijímá výstupní signál z tlakových snímačů, které převádí na hodnotu v číselné podobě, jako je teplota nebo tlak, a je vyjádřen numericky nebo graficky. Společnost Dynisco vyrábí tlakové snímače spolu s indiakčnimi / regulačními přístroji již více než 60 let, jedná se o použití ve vytlačovacích a vstřikovacích strojích plastikářského odvětví za účelem bezpečnosti, vylepšení a kontroly výroby.

Nejčastější důvody poškození snímačů / prevence

Poškození snímače tlaku je obvykle způsobeno jejich instalací do nesprávně vyčištěného otvoru. Při instalaci snímače do příliš malé nebo excentricky zúženého otvoru vlivem zbytků nevyčištěného polymeru může být membrána snímače poškozena a v důsledku toho nebude snímač pracovat správně nebo bude trvale poškozen.

Jak zvolit správnou membránu pro tlakové snímače

Výběr materiálu membrány použitého na tlakovém senzoru Dynisco závisí na aplikaci, kde bude senzor použit. Nejprve si musíme položit otázku: přichází senzor do kontaktu s čistým materiálem nebo směsí materiálů? Pak bychom zvážili vlastnosti těchto materiálů na základě klasifikace každé polymerní složky.

Zvládání tlakových špiček snímače

Po prozkoumání těchto špiček jsme vyvinuli laboratorní metodu pro stanovení velikosti skutečné tlakové špičky, která způsobila posunutí a selhání snímače. Tyto testy opravdu potvrdily, že v systému se může vyskytnout mnohonásobné zvýšení tlaku, oproti nominálnímu tlaku. Díky této metodě jsme například zjistili, že dva snímače vrácené jedním z našich uživatelů po prozkoumání v laboratoři pro analýzu poruch byly vystaveny tlakovým špičkám 19 500 a 21 500 psi.

Tlakové snímače - plněny rtuťí

Tlakový snímač je elektronické zařízení, které převádí jednu formu energie na jinou. V případě Dynisco vyvíjí provozní tekutina tlakovou sílu na tenkou membránu na umístěné na špičce snímače. Tento tlak zaznamenává malé snímací zařízení zvané tenzometr. Toto tenzometrické měření pak převádí tlakové napětí na nízkoúrovňový milivoltový signál, který lze dále upravovat na další typ signálu.

Kalibrace tlakových senzorů Dynisco

Senzor je jakékoli zařízení, které poskytuje měření fyzické hodnoty tím, že převádí tuto hodnotu na výstup signálu, který může být pozorován operátorem nebo přístrojovým zařízením. Tlakové senzory se používají v různých aplikacích, které pomáhají operátorům sledovat a řídit stabilitu procesu při zachování bezpečnosti zařízení.