Tlakové snímače

Kalibrace tlakových senzorů Dynisco

Senzor je jakékoli zařízení, které poskytuje měření fyzické hodnoty tím, že převádí tuto hodnotu na výstup signálu, který může být pozorován operátorem nebo přístrojovým zařízením. Tlakové senzory se používají v různých aplikacích, které pomáhají operátorům sledovat a řídit stabilitu procesu při zachování bezpečnosti zařízení.

David Azevedo

03.05.2018


Senzor je jakékoli zařízení, které poskytuje měření fyzické hodnoty tím, že převádí tuto hodnotu na výstup signálu, který může být pozorován operátorem nebo přístrojovým zařízením. Tlakové senzory se používají v různých aplikacích, které pomáhají operátorům sledovat a řídit stabilitu procesu při zachování bezpečnosti zařízení.

Naše téma se zaměřuje na snímač tlaku taveniny, který se používá při aplikacích vytlačovaní nebo vstřikovánípolymerních materiálu. Výstupní signál ze senzoru by měl být kalibrován indikátorem nebo regulátorem. To je zcela nezbytné pro správné a přesné snímání tlaku. 

Kalibrace musí být provedena s instalovaným snímačem, který je v klidovém režimu (bez tlaku) a při provozní teplotě, aby se kompenzoval teplotní účinek na nulu.

Všechny snímače tlaku firmy Dynisco zahrnují teplotní komenzaci nuly a tyto kompenzace se mohou lišit v závislosti na zvolené náplni tlakového snínače nebo typu membrány.

Fyzikální vlastnosti plnicího média se projeví tam, kde bude nulová výstupní hladina signálu, a tuto hodnotu je třeba vzít v úvahu při přiřazování rozsahu pomocí indikátoru nebo regulátorů a zajistit aby se po konfiguraci provedla kalibrace snímačů.

Tento krok kalibrace je přirovnatelný funkci TARE na jakékoliv váze, kdy dochází k vážení suroviny v nádobě.

Teplotní efekt pro 3 nejběžnější náplně tlakových snímačů:

Hg= 27 psi/ 100°C 
Oil= 65psi/100°C 
NaK=  54psi/ 100°C

Na základě těchto hodnot očekáváme, že přístroj bude muset být nakonfigurován tak, aby akceptoval vstup signálu jako nula, provedením kalibrace při provozní teplotě procesu.

Příklad: Procesní teplota = 400°F, snímač typu Hg zobrazující výstup signálu 60 psi při nulovém tlaku*

* V případě že by se jednalo o tlakový snímač s tlakovým rozsahem 10 000 psi s přesností 0.5% který představuje kombinovanou chybu (+/- 50 psi). Pokud by nedošlo ke kalibraci došlo by k efektu ofsetu o 110psi nebo dokonce více. Tzn. že by horní hranice tlakového snímače nebyla 10 000 psi (+/- 50 psi) ale 10 000 psi (+/- 110 psi a více)

Je důležité si uvědomit, že když provádíme kalibraci, nedochází ke změnám na výstupu signálu, ale pouze k ověřování, že výstup je stále v toleranci, podle specifikací modelu.

Přístroje Dynisco jsou navrženy tak, aby kalibrace tlakových senzorů byla snadným procesem. Naše indikátory a regulátory zkontrolovat hodní i dolní hranici snímače za pomoci pár stisků tlačítka na indikátoru nebo regulátoru. Celá kalibrace snímače nezabere více než 3 minuty.