Video manuály

Tyto video-manuály slouží jako podpora pro zákazníky, kterým nastal problém v době, kdy není technická podpora k dispozici. Pokud máte problém s našim výrobkem informujte nás, rádi Vám pomůžeme. 

Jak pracovat s plastometrem LMI 5000

Videomanuál Vás provede kompletním použitím přístroje LMI 5000. Kapilární plastometr a jeho použití na polypropylenu Vás provede postupem měření metodou A, metodou A/B i metodou B. Všechny tři metody jsou zobrazeny detailně a vy tak máte představu o tom jak jednotlivé metody mohou fungovat i na vašich metiálech. Video je také zaměřeno na čištění přístroje, vytažení kapiláry a kompletní přípravu dalšího měření. Pokud budete mít dotazy k některým postupům, které jse ve vidu viděli neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám vše ohledně kapilárních plastometrů vysvětlíme.

 

Kalibrace digitálního enkoderu

Videomanuál zaměřený na kalibraci digitálního enkodéru u kapilárního plastometru LMI 5000. Jedná se o rychlou pomoc v případě, že Váš přístroj vyžaduje kalibraci digitálního enkodéru nebo  Video detailně popisuje jak správně provést kalibraci digitálního enkodéru krok za krokem. Od zapnutí přístroje až po vypnutí. Popisuje měřící píst jeho označení ryskami a vložení závaží na píst vč

 

 
 

Kalibrace dotykové obrazovky LMI 5000

Přístroje Dynisco kalibrujeme přímo u zákazníka, dle normy ISO 17025 a vystavíme protokol o kalibraci přístroje. Kalibrace je zaměřena na mechanické rozměry funkčních dílů, teplotní snímače, topné elementy a závaží nebo siloměry přístroje. Více informací o kalibracíchPřístroje Dynisco kalibrujeme přímo u zákazníka, dle normy ISO 17025 a vystavíme protokol o kalibraci přístroje. Kalibrace je zaměřena na mechanické rozměry funkčních dílů, teplotní snímače, topné elementy a závaží nebo siloměry přístroje. Více informací o kalibracích.

 
 

Indikátor 1490 - nastavení a konfigurace

Video ukazuje zapojení a konfiguraci panelového indikátoru 1490 včetně následné kalibrace snímačů. Při kalibraci tlakového snímače je potřeba dbát zvýšené obezřetnosti především na dodržení následujících bodů. Systém musí být vytemperovaný na provozní teplotu. Tlakový snímač je nainstalován do montážního otvoru, který byl za tepla očištěn a zkontrolován. A v systému se negeneruje tlak. Po dodržení těchto bodů je možné provést kontrolu a kalibraci tlakových snímčů za pomocí indikátoru 1490.

 
 

Indikátor UPR 900 - nastavení a konfigurace

Video ukazuje zapojení a konfiguraci panelového indikátoru UPR 900 včetně následné kalibrace snímačů. Při kalibraci tlakového snímače je potřeba dbát zvýšené obezřetnosti především na dodržení následujících bodů. Systém musí být vytemperovaný na provozní teplotu. Tlakový snímač je nainstalován do montážního otvoru, který byl za tepla očištěn a zkontrolován. A v systému se negeneruje tlak. Po dodržení těchto bodů je možné provést kontrolu a kalibraci tlakových snímčů za pomocí indikátoru UPR 900. Je zde ukazano také připojení dalšího snímače (teplotního).

 
 

Regulátor ATC 990 - nastavení a konfigurace

Video ukazuje zapojení a konfiguraci panelového regulátoru  ATC 990 včetně následné kalibrace snímačů. Při kalibraci tlakového snímače je potřeba dbát zvýšené obezřetnosti především na dodržení následujících bodů. Systém musí být vytemperovaný na provozní teplotu. Tlakový snímač je nainstalován do montážního otvoru, který byl za tepla očištěn a zkontrolován. A v systému se negeneruje tlak. Po dodržení těchto bodů je možné provést kontrolu a kalibraci tlakových snímčů za pomocí regulátoru ATC 990. Je zde ukazano také připojení dalšího snímače (teplotního). A nastavení řízení extruderu nebo jiného motoru například pro chod zubového čerpadla. 

 
 

Kalibrace tlakového snímače [mV/V]

Kalibrace tlakových snímačů je klíčové především pro správné fungování a zajištění bezpečného provozu vytlačovacích linek. Tlakový snímač, který je správně nastaven a kalibrován bude přesně zobrazovat měřené hodnoty tlaku popřípadě i teploty. Pro správné nastavení a kalibraci je potřeba dodržet následující postup. Před zahájením kalibrace tlakových snímačů je potřeba, aby byl snímač již instalován do montážního otvoru linky, který byl předem vyčištěn a zkontrolován. Každý postup kalibrace se líší dle typu snímače nebo výstupního signálu.

 
 
 

Kalibrace tlakového snímače [mA]

Kalibrace tlakových snímačů je klíčové především pro správné fungování a zajištění bezpečného provozu vytlačovacích linek. Tlakový snímač, který je správně nastaven a kalibrován bude přesně zobrazovat měřené hodnoty tlaku popřípadě i teploty. Pro správné nastavení a kalibraci je potřeba dodržet následující postup. Před zahájením kalibrace tlakových snímačů je potřeba, aby byl snímač již instalován do montážního otvoru linky, který byl předem vyčištěn a zkontrolován. Každý postup kalibrace se líší dle typu snímače nebo výstupního signálu.

 
 

Kalibrace tlakového snímače [V]

Kalibrace tlakových snímačů je klíčové především pro správné fungování a zajištění bezpečného provozu vytlačovacích linek. Tlakový snímač, který je správně nastaven a kalibrován bude přesně zobrazovat měřené hodnoty tlaku popřípadě i teploty. Pro správné nastavení a kalibraci je potřeba dodržet následující postup. Před zahájením kalibrace tlakových snímačů je potřeba, aby byl snímač již instalován do montážního otvoru linky, který byl předem vyčištěn a zkontrolován. Každý postup kalibrace se líší dle typu snímače nebo výstupního signálu.