Školení obsluhy

Školení pro majitele produktů Dynisco. Nabízíme školení, poradenství a podporu v oblasti testování a kontinuální hlídání kvality polymerů.

Školení obsluhy

K zakoupeným produktům nabízíme možnost školení pro Vaše zaměstnance a kolegy. Časová náročnost školení se výrazně liší dle aplikace, používaného zařízení a kvalifikovanosti zaměstnanců. Školení se skládá z teoretické části a části praktické, kde je možné nasbíranou teorii otestovat a propojit tak nabyté informace ve zkušenosti. 

Následnou službou školení je podpora na telefonu, kterou nazýváme službou zákazníkovi, takže ani pokud po školení přijdete na dodatečné otázky nebo budou potřebné odborné rady, velmi rádi Vám poskytneme pomoc. 

Jak školení probíhá ?

Školení probíhá většinou u zákazníka, kde je přístroj nebo systém instalován. Pokud se jedná o laboratorní přístroje, musí být k dispozici analytická váha s minimální přesností na 0,000g. V tom případě se nejprve zaměřujeme na popis zařízení a teoretickou přípravu obsluhy. Následně přejdeme k praktické výuce kde provádíme testy, ukazujeme programování a porovnávání výsledku měření s certifikáty polymerních materiálů. V závěru zaučujeme jednotlivé uživatele pracovat manuálně s přístrojem abychom se ujistili o pochopení a ověřili si, zda operátor pracuje se systémem správně. Důležitou části výuky je i údržba a čištění přístroje. Poslední části školení je zodpovězení všech dotazů a závěrečná diskuze.

Pokud se jedná o větší systémy jako je kontinuální sledování kvality výroby přes on-line systémy je výuka a školení více individuální a velmi často záleží na připravenosti daného systému u zákazníka. Bez stabilního provozu není možné provést školení ani obsluhu systému. A školení zabírá více času než běžné školení laboratorního přístroje.   


Jaká je časová náročnost školení ?

Časová náročnost školení u laboratorních přístrojů je od 2 do 4 hodin. Velmi záleží na znalostech operátorů, zpracovávaných materiálech a výbavě dodaného systému. Jsou systémy, které jsou více automatické a jsou systémy zcela manuální a časová náročnost automatického systému může být velmi odlišná od manuálního systému odvíjející se od šikovnosti daných operátorů. Pokud nemáme pocit, že zákazník systému rozumí nebo dokud s ním nedokáže spolehlivě pracovat, není možné školení ukončit. Školení končí v okamžiku, kdy má školící personál jistotu, že přístroj je správně obsluhován a výsledky mají požadovaný, vypovídající charakter. 


Jak docílit nejlepších výsledků ?

Jedná se o laboratorní zařízení, tzn. je potřeba, aby operátor, který s přístrojem bude pracovat rozuměl souvislostem své práce a vykonával ji s co možná největší pečlivostí. Pokud by se u systémů mělo střídat větší množství operátorů je na místě zvážit automatizaci systému. Každému z našich zákazníku je k dispozici technická podpora, která je schopna operátorovi poradit jak s technickými dotazy tak s reologickou oblastí. 


Jak je tvořena osnova kurzu?

Každé školení vychází z normy k danému přístroji. Postup, který je standardizovaný v analogii s přístrojem. Školení Vás provedou od úplných začátků a souvislostí používání této technologie až po její údržbou a důsledky plynoucí z používání těchto zařízení.