Polymer Test

Detekce a složení polymeru

Detekce a složení polymeru může být opravdu náročné, ne-li zcela nemožné, zajistit archivaci a popis kompletního složení daného polymeru. Dobrou zprávnou je, že ve většině aplikací není potřeba znát kompletní složení, nýbrž identifikovat jednotlivé typy polymeru a dosáhnout potřebné separace aby mohly být neoznačené a "zapomenuté" materiály opět vráceny do produkce. V takových případech je využíváno jednoduchých testů

Detecting Polymers in Material Products

Dynisco

03.01.2018


It can be very difficult, if not impossible, to achieve complete identification of most polymer products. However, in most cases, this is usually not needed; what is needed is the separation, or identification, of numerous molding materials whose identity has been lost, or an indication of the type of material used to create a component. In such cases, it is justified to use simple tests

Základní zkoušky 

Základní zkoušky se provádějí u materiálu o kterých nic nevíme. Prvním krokem je je zjištění hustoty, teploty tání a chování při zahřívání. Zkoušky musí být prováděny v uvedeném pořadí: pokud je hodnota hustoty vysoká, například více než 1,7 g/cm3 (SG větší než 1,7), pak by materiál mohl být fluoropolymer a zkoušky zahřívání se u těchto materiálu nesmí provádět kvůli nebezpečným splodinám, které se uvolňují z kouře.

Při jakékoli zkoušce zahřívání by se měl ze stejného důvodu použít pouze malé množství materiálu a doporučuje se použítí digestoře.

Hustota

Ve většině případů není potřeba znát absolutní hustotu materiálu,orientační hustota většinou zcela postačuje. Nejjednodušším způsobem jak této informace dosáhnout je pozorováním, zda materiál plave nebo klesá v omezeném rozsahu tekutin. Ty mohou zahrnovat nasycený chlorid hořečnatý a vodu;

Předběžná zkouška

Materiál nebo součást se musí zkoumat z hlediska barvy, průhlednosti, odolnosti vůči vrypu, způsobu výroby atd. Je tomu tak například proto, že takový typ zkoušky může poskytnout prvotní informaci, o jaký druh materiálu se jedná a zda se hodí k vytvoření konkrétní součásti. Rovněž je třeba zohlednit hmotnost a rozměry součásti, včetně lesklých ploch, vyhazovacími značkami atd. Má-li materiál hustotu 1,34 g/cm3 a druhý například hustotu 1 g/cm3 (Když se měrné jednotky měří v g/cm3, pak hodnota je stejná jako specifická hodnota gravitace.)

Pokud je materiál plněný, pak hustota bude obvykle vyšší než hustota nenaplněného materiálu, protože mnoho anorganických plniv má relativně vysokou hustotu. Obsah anorganických plniv lze snadno ověřit, při kompletním spálení polymeru, a následním zvážení zbytku anorganických plniv. 

Bod tání

Zde často není nutná velmi přesná hodnota. Nejzákladnější metodou pro získání odhadované hodnoty je zahřátí malého vzorku materiálu na kovové horké desce a stanovení nárůstu teploty a teploty horké desky těsně pod plastovým materiálem. Doporučuje se použít rychlost ohřevu přibližně 50 ° C / hod.

Amorfní termoplastický materiál nemá ostrý bod tání, zatímco semikrystalické termoplasty mají typicky ostrý bod tání. Při zjišťování teploty tání polymeru se využívá skelněné tyčinky jako manipulačního prostředku.  

Chování při zahřívání

Během zahřívání termoplastů dochází k měknutí materiálu, zatímco reaktoplasty (termosety) neměknou ani netají, když teplota dosáhne určitého bodu. Amorfní termoplastický materiál bude měknout v širším teplotním rozmezí ve srovnání s semikrystalickým termoplastickým materiálem, které mají ostré teploty tání. 

Tyto informace byly získány, přezkoumány a upraveny z materiálů poskytnutých společností Dynisco.