Polymer Test

Postup plnění komory před spuštěním testu na Kapilárním reometru LCR7001

Postup práce a plnění vzorku do kapilárního reometru. Jste si jisti, že postupujete při této denní rutině opravdu správně ? Přečtěte si tento článek a posuďte sami.

1) Zkontrolujte reometr včetně komory, pístu a kapiláry. V případě potřeby vše důkladně očistěte.

2) Vložte kapiláru do adapteru a následně do utahovacího přípravku.

  • Poznámka 1: Otvor trysky je velmi citlivý a lze jej snadno poškodit. I malé znečištění nahoře / uvnitř matrice nebo malé poškození povrchu / hrany může způsobit dramatické změny ve vašich výsledcích.
  • Poznámka 2: Použití i velmi malého množství mazacího prostředků na adapteru kapiláry může zabránit jeho přilepení uvnitř válce během zkoušky a usnadnit tak příští udržbu.

3) Otevřete válec a adapter s kailárou namontujte na spodní straně komory (otáčením upevňovacího přípravku proti směru hodinových ručiček, dokud není dostatečně utažený).

  • Poznámka 3: Pokud není kapilára pevně upevněna, může se během zkoušky pohybovat. To způsobuje, že během zkoušky uniká plastová tavenina zkomory okolo trysky.

 

 

4) Po dosažení nastavené teploty stiskněte v programu LabKars tlačítko RCAL.                         

  • Poznámka 4: Tento krok znovu vynuluje snímače reometrů (siloměr a / nebo snímač tlaku) na nulovou hodnotu.
  • Poznámka 5: Před stisknutím tlačítka RCAL se ujistěte, že reometr (komora a kapilára) dosáhl požadované teploty a je stabilní.

 

5) Naplňte komoru asi 1/3 vzorku. Ručně utlačte vzorky pomocí plnícího přípravku. Pokračujte, dokud se válec nenaplní přibližně 12 mm od horního okraje.

  • Poznámka 6: Aby se odstranily vzduchové kapsy nebo těkavé látky je potřeba plnění komory pomocí plnícího přípravku důkladně utlačit. 

 

 

 

6) Zavřete komoru do původního stavu a zajistěte zajišťovacím kolečkem/madlem ve směru hodinových ručiček.

  • Poznámka 6: Není-li komora zcela uzavřena, píst nebude v rovině s komorou což může způsobit poškození nebo ohnutí pístu.

 

 

7) Vložte píst do komory a stáhněte ochranný štít.

 

8) Manuálně sjeďte se siloměrem níže pomocí tlačítka DOWN na přístroji nebo v softwaru dokud adapter aretační části nenajede na hlavu pístu a tím se zaaretuje, aby nedošlo k vytlačení nebo vyosení pístu. 

9).Otevřete opět ochranný štít a vložte kovovou zarážku.

 


 

10). Zavřete ochranný štít a spusťte test.