Polymer Test

Pravidelná kalibrace je často podceňovaná.

Kalibrace plastometrů je zásadním krokem v laboratorní praxi, který pomáhá předcházet časovým i finančním komplikacím. Špatně kalibrované zařízení může vést k nepřesnostem v měření, což následně může způsobit špatnou interpretaci dat. Tyto nepřesnosti mohou mít dalekosáhlé důsledky, jako je výroba vadných produktů nebo potřeba reklamace materiálu. Navíc náklady spojené s opravami špatně vyrobených produktů nebo vyřizováním reklamací mohou být významně vyšší než preventivní náklady na pravidelnou kalibraci. Důsledná a správná kalibrace tak šetří nejen čas a peníze, ale také posiluje důvěru v kvalitu a spolehlivost výsledků měření.

Kalibrace plastometru je zásadní pro několik důvodů:

Mnozí často podceňují význam pravidelné údržby a kalibrace. Avšak zanedbání této nezbytné údržby může vést k vážným komplikacím, jak v interpretaci dat, tak v následných nákladech spojených s opravami nebo reklamacemi. Správně kalibrovaný plastometr je klíčem k přesným a důvěryhodným výsledkům, což v konečném důsledku chrání vaše investice a zajišťuje kvalitu vašeho produktu.
  1. Přesnost a spolehlivost měření: Plastometry, jako jsou laboratorní přístroje určené k měření vlastností polymerů, závisí na specifických podmínkách, jako je teplota, tlak a další. Kalibrace zajišťuje, že tyto parametry jsou správně nastaveny a udržovány. Pokud nejsou tyto hodnoty správné, může to vést k významným odchylkám v měření, což může způsobit špatnou interpretaci výsledků a následné nesprávné rozhodování na základě těchto dat.

  2. Důvěryhodnost dat: Ve vědeckém a průmyslovém výzkumu je kriticky důležité, aby data byla spolehlivá a důvěryhodná. Pokud plastometr není správně kalibrován, výsledky měření mohou být zkresleny, což ovlivňuje důvěryhodnost celého procesu. Správná kalibrace zaručuje, že data z přístroje jsou konzistentní, opakovatelná a především správná.

  3. Dodržování průmyslových a mezinárodních standardů: Průmyslové normy a mezinárodní standardy jsou stanoveny k zajištění kvality a spolehlivosti procesů a produktů. Kalibrace zajišťuje, že plastometr nejen splňuje tyto standardy, ale také poskytuje správné a spolehlivé výsledky, které jsou v souladu s těmito normami.

  4. Prevence chyb: Kalibrace je klíčovým nástrojem pro odhalení a řešení problémů s přístrojem ještě předtím, než se stanou kritickými. Během kalibrace může být zjištěno opotřebení, poškození komponent nebo jiné technické problémy, což umožňuje jejich včasné odstranění. Tím se předejde vážným komplikacím a nákladným opravám v budoucnosti.

  5. Nákladová efektivita: Kalibrace není jen nákladem, ale i investicí. Chybná měření mohou vést k výrobě vadných produktů nebo k zbytečným nákladům v důsledku neúspěšných výzkumných projektů. Kalibrace minimalizuje riziko těchto potenciálně vysokých nákladů tím, že zajišťuje přesné a spolehlivé měření.

  6. Zajištění kvality výrobku: V průmyslu, kde se plastometry často používají k určení kvality výrobků, je kalibrace základem pro zajištění, že produkty splňují požadované specifikace. Správná kalibrace zaručuje, že výrobky jsou konzistentní, spolehlivé a vysoké kvality, což je klíčové pro zákazníka i výrobce.

 
Vzhledem k těmto důvodům by měla být kalibrace laboratorního plastometru pravidelnou a nezbytnou součástí jeho údržby a provozu.

Calibration Technician

Zbyněk Štamposký
kontaktní QR kód

Tel.:+420 571 647 310
Mobile: +420 606 337 879
E-mail: stamposky@azurr-tech.cz

Field Service Technician

Jan Šimurda
kontaktní QR kód

Tel.:+420 571 647 310
Mobile: +420 773 616 601
E-mail: simurda@azurr-tech.cz