Polymer Test

Proč je měření indexu toku taveniny tak důležité ?

Melt Flow indexer neboli plastometr je laboratorní zařízení, které poskytuje měření roztaveného polymerního materiálu při konstatních podmínkách...

Proč je měření indexu toku taveniny tak důležité ? 

David Azevedo - 03.01.2018

Melt Flow indexer neboli plastometr je laboratorní zařízení, které poskytuje měření roztaveného polymerního materiálu při konstatních podmínkách, kterými jsou teplota a tlak. Takto se vytvoří polymerní tavenina, která dokáže téci a tím lze měřit její parametry. Celý test je postaven na základě normy ASTM D1238 a ISO 1133. Touto metodou dokážete získat velmi důležité parametry o polymerním materiálu a zvláště jeho vhodnost pro danou aplikaci v procesu vytlačování a vstřikování plastů.

Laboratorní index toku taveniny Dynisco LMI5000 splňuje nebo dokonce překračuje příslušné normy ASTM i ISO.
Normy ASTM nebo ISO popisuje a předepisuje úkony a skutečné zkušební postupy pro testování indexu toku taveniny u 90% známých polymerních materiálů.

Použitím těchto předepsaných parametrů můžete použít plastometr k vytváření certifikátů při prodeji vašich polymerních materiálů, nebo ke kontrole kvality polymerních materiálů, které jsou nakupovány od jiných výrobců.

Nejpoužívanější metodou měření je  „Metoda A“ podle ASMT D1238 a ISO1133, kdy operátor manuálně naplní komoru plastometru polymerním materiálem buď ve formě granulí (pelet), drtě, flaku, prášků atp. a spustí test.

Dle příslušného typu polymeru se zvolí podmínky pro jeho testování. Vytvoří se "program" pro tento typ polymeru, který lze později opakovaně zvolit bez nutnosti opakovaného náhledu do normy. Parametry tohoto testu jsou především teploty a zatížení daného typu polymeru a dle normy se zvolí čas předehřevu neboli "roztavení" polymeru v komoře plastometru obvykle 300s.

Po uplynutí této doby se vloží předepsané závaží na píst, které vytvoří požadovaný tlak v systému plastometru pro daný test. Píst se vkládá do komory, kde byl předem natlačený polymerní materiál, na píst se vloží závaží a to představuje předepsaný tlak působící na polymerní materiál, který je touto silou vytlačován přes kapiláru ven z plastometru. Na pístu jsou značky, které předepisují kdy má začít měření a kdy má skončit. Vytékající vzorky se v nastavených časových úsecích odeberou a následně vloží na laboratorní váhu a hmotnost jednotlivých vzorečku se vloží zpět do systému plastometru, který vypočítá výsledek indexu toku taveniny. Tyto výsledky jsou zobrazovány v podobě MFR [g/10min] nebo MVR [ccm/10min].