Reologie

Jak mohou online reheometry Dynisco pomoci recyklátorům PET?

Mnoho polymerů používaných v plastikářském průmyslu je hydroskopických, jako je polyester, nylon atd. Pro tyto druhy materiálů s vnitřní viskozitou (IV) se běžně používá jako specifikace různých druhů polymerů. V důsledku toho je nutné, aby se výrobci hydroskopických polymerů důsledně zajímali, zda je vnitrřní viskozita jejich materiálů v normě. 

Mnoho polymerů používaných v plastikářském průmyslu je hydroskopických, jako je polyester, nylon atd. Pro tyto druhy materiálů s vnitřní viskozitou (IV) se běžně používá jako specifikace různých druhů polymerů. V důsledku toho je nutné, aby se výrobci hydroskopických polymerů důsledně zajímali, zda je vnitrřní viskozita jejich materiálů v normě. 

Online reheometry Dynisco lze snadno instalovat do řady vytlačovacích linek a nepřetržitě měřit vnitřní viskozitní parametry [IV] extrudátů během procesu vytlačování. To se provádí pomocí matematické rovnice mezi smykovou viskozitou polymeru a vnitřní viskozitou. Obrázky níže ukazují online měření smykové a vnitřní viskozity polyethylen tereftalátových materiálů (jak sušených, tak nedostatečně sušených PET materiálu) vše v průběhu procesu vytlačování.

 

 

PET musí být před procesem pečlivě vysušeny, aby se snížil počet obsahů vlhkosti a zabránilo se degradaci během procesu. Nedosušený PET měl zbytkové vlhkosti, které způsobily degradaci polymeru uvnitř procesu výroby. Tato reakce v komoře snížila molekulovou hmotnost polymeru a/nebo rozšířila distribuci molekulové hmotnosti polymeru, což vedlo ke snížení smykových parametrů a vnitřní viskozity. Správným sušením PET však, online reometr sledoval vnitřní viskozitu v rozporu s IV specifikací pryskyřice.

Tato vlastnost online reheometrů Dynisco vzbudila zájem především mezi výrobci a zpracovatele PET, protože jim pomáhá zajistit kvalitu regranulace, snížit množství odpadu a zvýšit účinnost jejich procesu.