Webinaře

Dynisco ViscoIndicator Webinář

Cílem této prezentace je poskytnout lepší porozumění tomu, co se děje na trhu s polymery; vysvětlit, proč je na trhu potřeba reologických měření a představit online reometr, který je ekonomický, snadno se instaluje a je použitelný pro všechny vytlačovací aplikace.

Účastníci se budou zabývat problémy, jako je potřeba testování polymerů korelace laboratorních hodnot s online produkcí a vliv indexu toku taveniny a viskozity na kvalitu a ziskovost součásti.

Klíčové body
• Pochopit potřebu polymeru pro reologii na trhu
• Zjistěte, proč a kdy je nutné polymery testovat
• Zjistěte, jak korelovat laboratorní hodnoty s online produkcí
• Dynisco's ViscoIndicator