ETTLINGER

Řešení na míru pro nestandardní požadavky

Řešení na míru pro nestandardní požadavky

Silnostěnné výlisky

Vstřikovací stroje Ettlinger jsou standardně vybaveny dvoustupňovou vstřikovací jednotkou, která rozděluje procesy „plastifikace“ a „vstřikování“ na dvě odlišné sekce. Výsledné vysoké plastifikační vlastnosti umožňují efektivní zpracování i náročných materiálů, jako je recyklované měkké PVC.

Vstřikovací stroj s integrovaným filtrem ERF

Jsou-li recyklované materiály zpracovávaný technologií vstřikování, musí být zbaveny nečistot, aby nedocházelo k poruchám v procesu zpracování, ke kterým může dojít například z důvodu ucpávání trysek horkých rozvodných kanálů. Tyto nečistoty se obvykle oddělují filtrací z taveniny v odděleném regranulačním procesu.

Velkokapacitní mořské aplikace 

Technologie vstřikování Ettlinger se také používá k výrobě ropovodů a plynovodů: svařované ocelové trubky jsou spolehlivě nalisovány, aby byly chráněny před korozí a mechanickými vlivy. Speciální vstřikovací jednotka Ettlinger zvolená pro aplikaci pouzdra má mimořádně kompaktní design a je optimálně přizpůsobena omezenému prostoru dostupnému na palubě. Celé elektrické a hydraulické komponenty napájení této speciální vstřikovací jednotky jsou komplikovaně zapouzdřeny, aby se zabránilo poškození trubek mořskou vodou a slanou atmosférou.

Poptávkový systém

Nakonfigurujte si vlastní produkt, podle Vašich požadavků a potřeb. Pokud si s konfigurací nebudete jistí, uveďte do poznámek potřebné informace o stavajícím produktu třeba i konkurenčním. Rádi Vám pomůžeme najít alternativní produkt z řady Ettlinger. Pokud je Vaše poptávka urgentní informujte nás o tom, uděláme maximum, abychom Vám pomohli tuto situaci vyřešit co nejrychleji. 

Pokud potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Konfigurační kód Ettlinger:

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Silnostěnné výlisky

Vstřikovací stroje Ettlinger jsou standardně vybaveny dvoustupňovou vstřikovací jednotkou, která rozděluje procesy „plastifikace“ a „vstřikování“ na dvě odlišné sekce. Výsledné vysoké plastifikační vlastnosti umožňují efektivní zpracování i náročných materiálů, jako je recyklované měkké PVC.

Například rychlostní retardéry a majákové základny mají silné stěny a doby tuhnutí během výrobního procesu jsou proto velmi dlouhé. Aby bylo možné tyto výrobky vyrábět co nejhospodárněji, mají vstřikovací lisy Ettlinger rotační stůl se čtyřmi stanicemi. Stroj tak může držet několik vstřikovaných tvarových dílů najednou, dokud nejsou připraveny k vyhození z formy. Dlouhé doby nastavení jsou tímto způsobem účinně kompenzovány, protože výstup je vyšší.
Rychlostní retardéry a majákové základny se často instalují do silnice, aby se snížily rychlosti a chránily povrchy vozovky nebo zvýšila bezpečnost. K výrobě těchto produktů se obvykle používá měkké PVC získané z recyklovaných kabelů; vzhledem k vysoké hustotě je relativně těžký, ale zároveň velmi ekonomický.

Vstřikovací stroj s integrovaným filtrem ERF

Jsou-li recyklované materiály zpracovávaný technologií vstřikování, musí být zbaveny nečistot, aby nedocházelo k poruchám v procesu zpracování, ke kterým může dojít například z důvodu ucpávání trysek horkých rozvodných kanálů. Tyto nečistoty se obvykle oddělují filtrací z taveniny v odděleném regranulačním procesu.

S našimi vstřikovacími stroji lze procesy filtrace a vstřikování kombinovat na jednom stroji. Za tímto účelem je náš kontinuální filtr taveniny ERF integrován mezi plastifikační a vstřikovací jednotku, která čistí kontaminovanou taveninu v jediném kroku procesu. Další regranulační linka s filtrací taveniny proto již není nutná. Výsledkem je, že zpracování materiálu je mnohem šetrnější a mnohem energeticky účinnější, investice do systému a požadavky na prostor jsou výrazně sníženy.

Velkokapacitní mořské aplikace 

Technologie vstřikování Ettlinger se také používá k výrobě ropovodů a plynovodů: svařované ocelové trubky jsou spolehlivě nalisovány, aby byly chráněny před korozí a mechanickými vlivy. Speciální vstřikovací jednotka Ettlinger zvolená pro aplikaci pouzdra má mimořádně kompaktní design a je optimálně přizpůsobena omezenému prostoru dostupnému na palubě. Celé elektrické a hydraulické komponenty napájení této speciální vstřikovací jednotky jsou komplikovaně zapouzdřeny, aby se zabránilo poškození trubek mořskou vodou a slanou atmosférou.

Protože je zapotřebí velké množství materiálu k úplnému přetavení svaru s ohledem na použité průměry potrubí (až do 1000 mm), má jednotka navíc maximální vstřikovací objem 140 000 cm3.

Potrubí na ropu a plyn se staví na moři na tzv. Nosných plavidlech. Jednotlivé ocelové trubkové sekce jsou zde namontovány dohromady, a proto nemají na koncích žádnou ochrannou nebo izolační vrstvu. Po svařování trubek a bezprostředně před jejich spuštěním do moře je svarová zóna potažena plastovým opláštěním, aby byla chráněna před poškozením mořskou vodou.